Categoriearchief: Algemeen

Stille mars tegen seksueel geweld

De gruwelijke dood van Julie Van Espen laat overal diepe sporen.
Er moet een duidelijk signaal gegeven worden dat we dit als burgers niet meer dulden. Daarom heb ik samen met enkele vrienden ook meegelopen met de Mars tegen seksueel geweld tegen vrouwen en tegen straffeloosheid.
Onze veiligheid moet een basisrecht zijn !

Foto getrokken door Sandra Wintershoven

Onze voorzitter Tom Van Grieken roept Geens op ontslag te nemen als minister van Justitie: “Een politicus die er niet in slaagt een beleid te voeren dat gevaarlijke monsters als  Steve B. van straat houdt, hoort niet op de post van minister van Justitie. Wie als minister van Justitie zo faalt in zijn kerntaak – het beschermen van de bevolking – kan niet aanblijven.”

De justitieminister maakt zich er ondertussen al te gemakkelijk vanaf door te stellen dat hij “er moeite mee heeft dat de verdachte op vrije voeten was”, maar dat hij “het als minister van Justitie moest aanvaarden” “Deze zelfverschoning van Geens is al te goedkoop en doorzichtig. De onderbemande en traagwerkende justitie, de lage straffen, de vele voorwaardelijke invrijheidsstellingen, het gebrek aan kordate opvolging van de handel en wandel van gevaarlijke sujetten als Steve B.,… zijn wel degelijk zijn verpletterende verantwoordelijkheid.” (Tom Van Grieken)

TEKEN DE PETITIE : http://ontslaggeens.be/

Het Vlaams Belang hoopt tevens dat de moord op de betreurde Julie Van Espen een ‘wake-up call’ is voor de Belgische politiek en dat er nu eindelijk een einde wordt gemaakt worden aan de laksheid in het Justitiebeleid. Het Vlaams Belang wil dat het aantal strafrechters dringend wordt opgetrokken om de werklast te kunnen bolwerken, een afschaffing van de wet-Lejeune en andere vervroegde vrijlatingsmechanismen en de invoering van een ‘bijzondere levenslange opsluiting’ die verzekert dat terroristen en gevaarlijke recidiverende zedendelinquenten nooit nog de gevangenis kunnen verlaten.

actie tegen lezing op Medina Expo

Vandaag verzamelden we aan Antwerp Expo om te protesteren tegen de Medina Beurs . “Je moet het je maar eens omgekeerd voorstellen dat wij een Europese beurs in een Islamitisch land zouden organiseren. Waar we alcohol en varkensvlees serveren. Het zou niet waar zijn. Maar hier kan dat allemaal,” sprak Filip Dewinter.

De Antwerpse afdeling van Vlaams Belang had burgemeester Bart De Wever (N-VA) gevraagd om de lezing te verbieden. Khadje richtte het Dar-al-’Ilm Instituut voor Islamstudies op in Nederland en dat heeft banden met radicale sprekers en het Saoedische regime. De partij meent dat Khadje een radicale moslim is die als einddoel “de islamisering van onze samenleving” heeft.

“Dit soort predikers moet geweerd worden, want ze zijn een sluipend gif. Jonge moslims die komen luisteren, krijgen maar één ding te horen: integreer niet, wees een goede moslim en keer je af van de westerse samenleving”, zei Antwerps gemeenteraadslid Sam Van Rooy.

Samen met Nancy, collega provincieraadslid Wim Verheyden (5de kandidaat Vlaams parlement) en Nancy

teksten zijn deels overgenomen uit HLN en GVA

Volgelopen programmacongres: “We komen eraan”

“Laat 26 mei het moment zijn dat de Vlamingen hun toekomst in eigen handen nemen. Laat 26 mei de dag zijn waarop onze mensen opnieuw op de eerste plaats komen”. Zo besloot Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken het programmacongres voor een volgelopen ICC in Gent.  

Met meer dan 1.500 aanwezigen ademde het congres de sfeer uit van de hoogdagen.  Thuisspeler Adeline Blancquaert illustreerde de herwonnen moed. “Ze hebben ons proberen kleineren, ons met de grond gelijk te maken en voor te stellen als een verloren stem. Maar niets is minder waar! Het Vlaams Belang is terug.”

Aanstormend Brussels talent Bob De Brabandere wees op de noodzaak van een sterke Vlaamse aanwezigheid in onze hoofdstad. “Brussel ligt vandaag in Vlaanderen en zal daar na het einde van België nog steeds liggen. Brussel en de Brusselaars hebben Vlaanderen nodig.” De Brabandere benadrukte ook het sociale eisenpakket van de partij. “Net zoals een ouder het welzijn van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat de doen voor haar burgers. Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaalzekerheidsmodel”, klonk het.

Uiteraard werd ook dieper ingegaan op de klimaathysterie. Limburgs kandidaat, Roosmarijn Beckers verwoordde het zo: “Onze kracht zit niet in klimaatdefaitisme, maar in technologische innovatie. Daarom is het zo belangrijk dat we investeren in ons onderwijs en onze leerlingen aanmoedigen om op de schoolbanken te blijven zitten voor het klimaat! Minder protesteren, meer studeren”, aldus Beckers.

Ouderdomsdeken en Europarlementslid Gerolf Annemans ging dieper in op de ankerpunten van het Vlaams Belang: vrijheid en onafhankelijkheid. Dat geldt zowel voor Europa als voor België. “Alleen Vlaamse staatsvorming is een realistisch alternatief voor het onwerkbare België. Alleen die uitweg kan er borg voor staan dat de Vlamingen als vrij volk hun plaats in Europa en in de wereld kunnen innemen en het beleid krijgen waar ze voor gekozen hebben.”

In zijn slotrede haalde partijvoorzitter Tom Van Grieken zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. “Die V staat niet voor Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. Vergeet dat ze 5 jaar niets communautair gedaan hebben, vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren, vergeet dat het gat in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro, vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden”.

In zijn vurig slot enthousiasmeerde Van Grieken de militanten voor een laatste keer.  “We komen eraan. Sterker dan ooit. Gemotiveerder dan ooit. En gesterkt met de kracht van een overtuiging. Eerst onze mensen!”

“2019 wordt jaar van de opstand van gewone Vlaming tegen de politieke elite”

Terwijl 2018 het jaar was van de renaissance van het Vlaams Belang, wordt 2019 “ons jaar”. Net zoals 1302 een opstand was van vrije burgers tegen de adel, zal 2019 de opstand zijn van de gewone Vlaming tegen de politieke elite. Dat was de boodschap van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Brugge voor een 450-tal kaderleden.
Voor Van Grieken is de verkiezingscampagne al volop van start gegaan. Maar in plaats van beloftes en engagementen uit te spreken, heeft N-VA ervoor gekozen om de campagne te starten met het breken van beloftes: de partij had beloofd in Antwerpen zonder de socialisten te besturen en Bart De Wever had beloofd om 6 jaar burgemeester van Antwerpen te blijven. De Vlaams Belangvoorzitter vindt het van ‘ongezien lef’ getuigen dat N-VA aankondigt na 26 mei het communautaire dossier op tafel te leggen, iets wat ze vijf jaar lang vertikte te doen.

Qua beleid ziet hij weinig verschil tussen de regering-Di Rupo en de regering-Michel: “Nog steeds gaat er ieder jaar 12 miljard Vlaams geld van Vlaanderen naar Wallonië; nog steeds hebben we hoge belastingen en de laagste pensioenen; nog steeds hebben we geen begrotingen in evenwicht; nog steeds kennen we politieke benoemingen; en nog steeds staan onze grenzen wagenwijd open”. Er is dus weinig verandering te zien, behalve dan duurder gas, water en elektriciteit, langere files, 500.000 extra migranten, en twee jaar langer werken, aldus Tom Van Grieken.

“Francken faalt over de hele lijn”
Hij ging ook even in op het ‘schandaal met de humanitaire visa’. “Beeld u eens in dat hier niet over N-VA’ers ging, maar over PS’ers. Hoe zou de N-VA dan gereageerd hebben? “, vroeg hij zich af. “De N-VA zou terecht woest en genadeloos zijn, mocht het om een PS’er gaan. Maar nu het over hun goudhaantje Francken gaat, gelden er plots andere normen en waarden”, hekelde Van Grieken. Voor Vlaams Belang is het duidelijk: Francken draagt hier de politieke verantwoordelijkheid. Zijn beleid is “helemaal niet streng en al helemaal niet rechtvaardig”. Het is niet streng omdat er meer immigranten naar ons land gekomen zijn en niet rechtvaardig omdat N-VA-mandatarissen grof geld hebben verdiend door humanitaire visa te verkopen. “Francken faalt over de hele lijn”, is het oordeel van Tom Van Grieken.

“Onze mensen”
Hij ging in op de Vlaams Belang-slogan “Bescherm ONZE mensen”. De eerste taak van de overheid is de burgers beschermen, aldus Van Grieken. Daarom moet het aantal plaatsen in de gevangenissen omhoog, desnoods met gevangenisboten, moet de wet-Lejeune afgeschaft worden en moeten de criminelen hun straf effectief uitzitten.

Daarnaast moet iets gedaan worden aan de stijgende bestaansonzekerheid: ouderen die hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, alleenstaande ouders die de schoolboeken niet meer kunnen bekostigen en 55-plussers die als eerste gedumpt worden bij een herstructurering omdat ze te duur zijn. En dat terwijl ons land het OCMW van heel de wereld speelt.

“Daarom wil het Vlaams Belang die alleenstaande moeder beschermen, die iedere dag keihard knokt voor haar kinderen en haar facturen alleen maar ziet stijgen. Daarom wil het Vlaams Belang die gepensioneerde beschermen, die heel zijn leven hard gewerkt heeft, maar nu niet kan rondkomen met zijn pensioen. Daarom wil het Vlaams Belang die Vlaming beschermen, die iedere dag gaat werken, maar zich iedere dag minder thuis voelt in z’n eigen wijk of gemeente”, aldus Tom Van Grieken.

West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Stefaan Sintobin pleitte voor de oprichting van een Vlaamse Energiemaatschappij. “Het Vlaams Belang staat voor een eigen energiebeleid, voor een ‘en-en’-beleid waarin hernieuwbare energie en niet-vervuilende, CO2-neutrale kernenergie hun plaats hebben. Een beleid waarbij we zelfs importheffingen in rekening willen brengen bij invoer van energie uit goedkope productielanden”. Uiteraard zijn milieu en klimaat belangrijk voor Vlaams Belang, benadrukte Sintobin, “maar wat de spijbelende en veelal slecht geïnformeerde scholieren er niet bij vertellen, is dat onhaalbare, onzinnige, onrealistische en vooral ideologisch geïnspireerde klimaateisen onze energiefactuur verder doen stijgen”.

tekst komt uit HLN van 20 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging

Op zaterdagvoormiddag 12 januari verwelkomde de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar leden, sympathisanten en de media. Dit jaar was Kortrijk plaats van het gebeuren .

Ruim tweehonderd aanwezigen luisterden naar de bevlogen toespraken van gastheer Hans Van Hove (voorzitter VVB Zuid West-Vlaanderen), professor dr. Nicolas Bouteca en waarnemend nationaal voorzitter Hugo Maes.

Hans Van Hove drong bij de aanwezigen aan om de gedachte van de Godsvrede uit te dragen. Ook, en vooral, binnen de Vlaamse Beweging, tussen de verschillende verenigingen en partijen.

Nicolas Bouteca wierp een kritische blik op de relevantie van de VVB. Na enkele punten van kritiek sloot hij af met een hoopvolle en bemoedigende boodschap : er is zeker nog groeipotentieel voor de VVB.

Hugo Maes sloot de academische zitting af met de traditionele nieuwjaarstoespraak van de VVB-voorzitter. Hij herhaalde de boodschap van Hans Van Hove, Godsvrede binnen de gehele Vlaamse Beweging en met verenigde krachten verder bouwen aan een onafhankelijke Vlaamse staat. Daartoe wees hij de politici op hun verantwoordelijkheid: “Een 2.0 versie van communautaire stilstand – omdat zogezegd hoogdringende andere maatregelen weer eens voorrang verdienen – is geen optie meer maar zullen wij beschouwen als ernstige uiting van schuldig verzuim.”