Categoriearchief: Edegem

kruispunt Boniverlei (N171) met Buizegemlei

Had men voor het fietspad niet beter rode beton gebruikt ?

zo ziet het nieuwe fietspad eruit

Op maandag 28 en dinsdag 29 oktober zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken uitvoeren aan het kruispunt van de Boniverlei (N171) met de Buizegemlei in Edegem.
Zoals op vele plaatsen is de verharding van het fietspad versleten en is het gevaarlijk voor de fietsers.

kruising Boniverlei en Buizegemlei

Als we wandelen of fietsen, stellen we ons telkens de vraag of er in Edegem eigenlijk wel aandacht besteed wordt aan de inspectie en onderhoud van de fiets – en voetpaden.
Vele liggen er in zéér erbarmelijke toestand bij.
Zie je ook zulke situatie, aarzel dus niet om die gevaarlijke toestand te melden aan de dienst uitvoering op:
https://www.edegem.be/eloketdetail.aspx?id=89

kom je tegen zonder te zoeken…


aantal diefstallen uit voertuigen piekt in edegem

Volgens de webstek van de politiezone HEKLA piekte het aantal diefstallen uit voertuigen de afgelopen dagen in onze politiezone.

De dieven viseerden daarbij BMW’s en sloegen voornamelijk toe in de gemeenten Aartselaar en Edegem.
Het is echter gebleken dat er ook in andere politiezones een toename is van gelijkaardige feiten, onder meer in de regio Turnhout/Arendonk.
Ze slaagden er ’s nachts in om binnen te breken in de wagens en gingen aan de haal met dure auto-onderdelen, zoals het navigatiesysteem, de middenconsole, de airbags of zelfs het volledige stuur.
De lokale politie HEKLA voert uiteraard een intensief onderzoek naar de daders en verricht ook gerichte patrouilles.

Tips vind je op de webstek van de politie Hekla
https://www.politiehekla.be/?q=node/451

Beleidsvisie edegem 2019-2024

Met veel interesse en grote nieuwsgierigheid heb ik de beleidsvisie doorgenomen, maar de tekst is inhoudelijk vaag en algemeen.
Het komt erop neer dat de gemeente Edegem zich meer gaat focussen op kerntaken en zal besparen.

Het bestuur stelt mooie algemene principes voor maar ze is vergeten deze concreet te vertalen.
De doelstellingen of “wegwijzers” roepen meer vragen op dan dat er antwoorden gegeven worden.
Welke besparingen gaat het bestuur doorrekenen aan haar inwoners en aan haar verenigingen ?
Volgt er een verdere afbouw van het personeelsbestand ?
Hoe zal deze visie gerealiseerd worden in de praktijk ?
Ben benieuwd naar de uitwerking !

-> De volledige beleidsverklaring vind je op volgende link:
https://www.edegem.be/beleidsvisie2019


RUP Heihoefseweg

De ruimte, tussen de Heihoefseweg, de Prins Boudewijnlaan en de Terelststraat, staat al vele jaren aangeduid als woonzone.
De gemeenteraad van september heeft het RUP Heihoefseweg voorlopig vastgesteld. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan is er plaats voor 70 nieuwe woningen en een trage verbindingsweg in de groene zone van het Hazelbospark.

  • Er zal goed nagedacht moeten worden over de waterhuishouding in dit gebied
  • Delen van de percelen achter de huizen van de Terelststraat worden opgenomen in een onteigeningsplan
  • Er volgt nu een openbaar onderzoek waarin buurtbewoners de kans krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het RUP.

Kerstboomverbranding

In Edegem is de kerstboomverbranding normaal gezien een groot dorpsfeest maar dit jaar was er aanzienlijk minder volk dan andere jaren.
Een ganse dag regen en 9 graden doen veel mensen thuis blijven.
Hopelijk hebben we volgend jaar in deze periode terug temperaturen onder nul, zodat we allen kunnen genieten van een écht winters kampvuurgevoel.

kerstboomverbranding Edegem

En hopelijk betalen we tegen die tijd terug 6% BTW om ons warm te houden !
De partijen Open VLD, N-VA en CD&V hebben door hun beslissing in de federale regering om de BTW op elektriciteit op te trekken naar 21%, nog meer mensen armoede bezorgd . Met hun riante weddes hebben ze totaal geen idee wat de brave, hard werkende Vlaming allemaal moet doen om de eindjes aan elkaar te knopen !

kerstboomverbranding Edegem

Op naar 2019

Het Vlaams Belang is naar de kiezer gegaan met de slogan: Eerst onze mensen! Het geld van de Edegemse sociale diensten moet gaan naar de mensen die het écht nodig hebben. Velen van ons hebben alle moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen zelfs de uitgaven voor schooluitstapjes en nieuwe kleren voor hun kinderen niet altijd veroorloven. En dit allemaal terwijl er anderen – die totaal niets terugdoen voor onze maatschappij – geld krijgen toegestopt. Sommigen hebben zelfs een eigendom of inkomsten in het land waarvan ze de dubbele nationaliteit hebben. Deze personen moeten ook in Edegem actief opgespoord worden en al het geld dat ze door valse verklaringen hebben ontvangen, standé pédé laten terugbetalen. Geld van de sociale dienst moet ook in Edegem gaan naar personen en huishoudens in échte armoede!

Als een natte dweil wordt onze geldbeugel op duizend-en-één manieren uitgewrongen tot we onze laatste cent kwijt zijn. In de vorige legislatuur heeft N-VA, Groen en VLD beslist om samen met de opcentiemen tal van gemeentelijke retributies en belastingen te verhogen. Maar wat krijgen we hiervoor terug?

Waarom is de gevaarlijke en asbesthoudende chalet aan de Romeinse Put waar kinderen spelen nog steeds niet afgebroken?
Wanneer zal het Huis Hellemans eindelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers?
Wat met het zwerfvuil?
Veiligere fietspaden en voetpaden?
En waarom gaat de gemeente terug nieuwe leningen aan?

Het volstaat niet te rekenen op de ‘woorden’ van de burgemeester en de goedlachse minister want vele problemen stonden zes jaar geleden al in het programma van de N-VA. Neen, de budgetten moeten naar de juiste doelen gaan. Het zal moeilijk zijn om in een legislatuur van alleenheerschappij hun werking optimaal te controleren. We kunnen enkel hopen dat N-VA deze keer wel woord houdt. Iets wat we op de voet zullen opvolgen!

Met een positieve gedachte neem ik afscheid als gemeenteraadslid. Ik blik dankbaar terug op deze zeer leerrijke periode en dank zowel de collega-raadsleden, het bestuur en de administratie voor de samenwerking de voorbije twaalf jaar. En vooral u om ons voortdurend op de hoogte te houden van de zaken die in uw naaste omgeving voorvallen. Blijf dit vooral doen zodat we ten gepaste tijde actie kunnen ondernemen, want enkel samen kunnen we er voor zorgen dat Edegem in goede handen is en blijft! Vanuit de provincieraad beloof ik de Edegemse belangen extra op te volgen!

Alvast véél succes in 2019!