Volgelopen programmacongres: “We komen eraan”

“Laat 26 mei het moment zijn dat de Vlamingen hun toekomst in eigen handen nemen. Laat 26 mei de dag zijn waarop onze mensen opnieuw op de eerste plaats komen”. Zo besloot Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken het programmacongres voor een volgelopen ICC in Gent.  

Met meer dan 1.500 aanwezigen ademde het congres de sfeer uit van de hoogdagen.  Thuisspeler Adeline Blancquaert illustreerde de herwonnen moed. “Ze hebben ons proberen kleineren, ons met de grond gelijk te maken en voor te stellen als een verloren stem. Maar niets is minder waar! Het Vlaams Belang is terug.”

Aanstormend Brussels talent Bob De Brabandere wees op de noodzaak van een sterke Vlaamse aanwezigheid in onze hoofdstad. “Brussel ligt vandaag in Vlaanderen en zal daar na het einde van België nog steeds liggen. Brussel en de Brusselaars hebben Vlaanderen nodig.” De Brabandere benadrukte ook het sociale eisenpakket van de partij. “Net zoals een ouder het welzijn van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat de doen voor haar burgers. Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaalzekerheidsmodel”, klonk het.

Uiteraard werd ook dieper ingegaan op de klimaathysterie. Limburgs kandidaat, Roosmarijn Beckers verwoordde het zo: “Onze kracht zit niet in klimaatdefaitisme, maar in technologische innovatie. Daarom is het zo belangrijk dat we investeren in ons onderwijs en onze leerlingen aanmoedigen om op de schoolbanken te blijven zitten voor het klimaat! Minder protesteren, meer studeren”, aldus Beckers.

Ouderdomsdeken en Europarlementslid Gerolf Annemans ging dieper in op de ankerpunten van het Vlaams Belang: vrijheid en onafhankelijkheid. Dat geldt zowel voor Europa als voor België. “Alleen Vlaamse staatsvorming is een realistisch alternatief voor het onwerkbare België. Alleen die uitweg kan er borg voor staan dat de Vlamingen als vrij volk hun plaats in Europa en in de wereld kunnen innemen en het beleid krijgen waar ze voor gekozen hebben.”

In zijn slotrede haalde partijvoorzitter Tom Van Grieken zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. “Die V staat niet voor Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. Vergeet dat ze 5 jaar niets communautair gedaan hebben, vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren, vergeet dat het gat in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro, vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden”.

In zijn vurig slot enthousiasmeerde Van Grieken de militanten voor een laatste keer.  “We komen eraan. Sterker dan ooit. Gemotiveerder dan ooit. En gesterkt met de kracht van een overtuiging. Eerst onze mensen!”