Categorie archieven: Algemeen

‘Ander en beter’: Vlaams Belang lanceert grote precampagne

Het Vlaams Belang lanceerde vandaag tijdens een persconferentie zijn grote precampagne in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni over exact 150 dagen. ‘Ander en beter’ luidt de slogan die uitgerold wordt via huis-aan-huisfolders, pamfletten, advertenties, sociale media en billboards. De partij positioneert zich daarmee als het enige alternatief. Voorzitter Tom Van Grieken lichtte de campagne samen met ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens toe. “Als het huidige beleid wordt verdergezet gaan we de afgrond in”, zegt Van Grieken. “Er is maar één alternatief en dat is het Vlaams Belang.”

“Vlamingen werken keihard”, aldus Van Grieken. “Nooit was er minder werkloosheid en waren er meer mensen aan de slag in Vlaanderen. Maar wat krijgen we daarvoor terug? We betalen de hoogste belastingen op arbeid en krijgen een beschamend laag pensioen. We torsen een historische schuldenput van 550 miljard euro, maar hebben aftandse infrastructuur. Onze grenzen staan wagenwijd open, terwijl dit land gewoon vol is en de bevolking smeekt om minder migratie.”

“ANDER EN BETER IS WEL DEGELIJK MOGELIJK MET HET VLAAMS BELANG”

Volgens het Vlaams Belang is de crisis compleet en is er een radicale ommezwaai nodig om Vlaanderen weer op de sporen te krijgen. “Het Belgische systeem is failliet”, zegt Van Grieken. “Er is maar één partij die het systeem zelf wil aanpakken en dat is het Vlaams Belang. Wij willen de Vlamingen eindelijk het beleid geven waarvoor ze al jaren stemmen en de democratie in Vlaanderen herstellen. Om dat te kunnen doen is er een massale stem op het Vlaams Belang nodig.”

Het Vlaams Belang wijst op de inhoudelijke verdieping die de partij de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om zich klaar te maken voor beleidsdeelname. “Het Vlaams Belang is meer dan ooit klaar om deel te nemen aan de macht en de Vlamingen zo het beleid te geven dat ze verdienen”, zegt de voorzitter. “We willen een Vlaanderen dat sociaal en welvarend is, de Belgische stilstand stoppen en eindelijk paal en perk stellen aan de massa-immigratie. We hebben daarvoor honderden voorstellen klaarliggen die we willen realiseren. Ook voor een vrij Vlaanderen ligt er een concreet stappenplan op tafel.”

“WE WILLEN EEN VLAANDEREN DAT SOCIAAL EN WELVAREND IS, DE BELGISCHE STILSTAND STOPPEN EN EINDELIJK PAAL EN PERK STELLEN AAN DE MASSA-IMMIGRATIE”

Vlaams fractieleider Chris Janssens illustreerde hoe het Vlaams Belang het in Vlaanderen anders wil aanpakken. De partij wil de subsidiestromen van de Vlaamse regering grondig doorlichten. “Er is bijzonder veel geldverkwisting aan organisaties waarvoor bij de bevolking geen draagvlak is”, zegt Janssens. “De subsidiekraan richting het woke-activisme werd volledig opengezet. De prioriteiten moeten herlegd worden zodat onder meer het budget voor mensen met een handicap vergroot kan worden.” Daarnaast moet ook de regeldrift van de Vlaamse overheid aangepakt worden volgens de partij. “Het verbod op verkoop van wagens met een verbrandingsmotor, verplichte dure woningrenovaties en het stikstofbeleid verstikken onze samenleving”, klinkt het. Het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid moet bovendien volgens Janssens strenger en efficiënter. “Inburgeraars moeten meer zelf bijdragen voor de kosten.”

Kamerfractieleider Barbara Pas gaf met enkele voorbeelden aan hoe het Vlaams Belang ook op federaal niveau het anders en beter wil doen. “We kunnen de massa-immigratie wel degelijk tegengaan door voluit te kiezen voor een verstrenging van de gezinshereniging en de uitstroom te vergroten door een actieve opsporing van illegalen”, zegt ze. Op Justitie moeten er volgens het Vlaams Belang dringend fundamentele hervormingen doorgevoerd worden zoals het invoeren van supersnelrecht waarbij verdachten ten vroegste vier en ten laatste zeven dagen na het bevel tot aanhouding kunnen verschijnen voor de rechter. Ook moet er volgens de partij volop ingezet worden op het laten uitzitten van gevangenisstraffen door criminele vreemdelingen in hun land van herkomst en het investeren in de bouw van nieuwe gevangenissen om de overbevolking van de gevangenissen aan te pakken.

De precampagne zal groots uitgerold worden over heel Vlaanderen met onder andere een huis-aan-huisfolder die overal in de bus zal vallen, marktflyers en op sociale media. Het Vlaams Belang zet ook billboards in en zelfs een reclamewagen die door Vlaanderen zal rijden. “We hebben een krachtige visie voor Vlaanderen en willen de Vlamingen daarvan overtuigen”, besluit Van Grieken. “Ander en beter is wel degelijk mogelijk met het Vlaams Belang.”

bron: https://www.vlaamsbelang.org/nieuws/ander-en-beter-vlaams-belang-lanceert-grote-precampagne

Nieuwjaarsbijeenkomst in Antwerpen

Het Vlaams Belang heeft in Antwerpen het nieuwe jaar ingeluid met een alweer fysieke bijeenkomst. Het Consienceplein liep helemaal vol voor de toespraken van partijvoorzitter Tom Van Grieken en Antwerps kopstuk Filip Dewinter.
Centraal in de toespraken stond de slagzin ‘genoeg is genoeg!’
“We hebben genoeg van de onzinnige CST-regels, genoeg van de massamigratie, genoeg van de straffeloosheid, genoeg van de wurgende energieprijzen en genoeg van de paars-groene onkunde!”
De partij pleit daarom voor een maximale afbouw van de coronamaatregelen “zodat er eindelijk aandacht kan gaan naar de fataal slinkende koopkracht en wurgende energieprijzen”.
Inzake dit prangende energievraagstuk stelt de partij daarom voor om de btw op energie onmiddellijk te verlagen tot 6%.

Link naar het verslag.

11 juliviering

Het is een traditie dat onze partij op 11 juli Vlamingen die hun leeuwenvlag uithangen, beloont met een kleine attentie.
Ook dit jaar jaar heeft onze afdeling in Edegem de straten doorkruist en een gepast geschenkje aangeboden aan de trotse Vlamingen die hun vlag hebben uitgehangen.

De vrijwilligers van dienst: Wim, Maria, Anita, Erland en Stefan

amokmakers in brussel

Iedereen wist op voorhand dat de wake voor de overleden Ibrahima tot rellen zou leiden.
En inderdaad, vanuit het hele land zakten “jongeren” naar Brussel af om om samen met de “jongeren” van daar, eigendommen te vernielen en agenten te verwonden.

Waarom heeft de burgemeester van Sint-Joost-ten Node Emir Kir die betoging laten doorgaan?
Om zijn kiespubliek niet voor het hoofd te stoten?
Als wij met meer dan vier over straat lopen, krijgen we een boete.
Maar samenscholen om te gaan betogen en te vernielen mag wel !?

Een schande! Die betoging had nooit mogen doorgaan!

Paars-groen is een coalitie van vooral verliezende partijen, zonder meerderheid in Vlaanderen

Het signaal van de kiezer was overdonderend in mei 2019.
Het Vlaams Belang verdrievoudigde in omvang. Er werd gekozen voor een Vlaamser en rechtser beleid. De systeempolitici zeiden weken aan een stuk dat ze zouden luisteren naar dit signaal, maar niets bleek minder waar…

Hier kan u ons pamflet over paars-groen en over onze oplossingen digitaal lezen
https://petitie.vlaamsbelang.org/doemee
https://www.uitgeverijegmont.be/

NOODPLAN VOOR HORECA

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat de horeca ‘als signaal’ en zonder aantoonbaar bewijs dat de horeca bijdraagt aan de besmettingen opnieuw de deuren moet sluiten. De partij vraagt dat de federale overheid deze draconische maatregel per direct herroept. Indien de overheid dit weigert, moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen die onze horeca behoeden voor een sociaal en economisch bloedbad.” Dat stellen Vlaams Belang-fractievoorzitters Barbara Pas (Kamer) en Chris Janssens (Vlaams Parlement), die vijf concrete eisen op tafel leggen.

Onze horeca is een onmisbare schakel in het sociale leven. Het is een plaats van ontmoeting en gesprek, maar vaak ook de thuishaven van ontelbare clubs en verenigingen. Daarenboven zorgt de horeca voor zowat 135.000 arbeidsplaatsen in dit land. “Wij staan aan de zijde van de horeca-ondernemers die dag en nacht het beste van zichzelf geven”, zegt Janssens. De partij is dan ook uitermate bezorgd na de nieuwe maatregelen.

Vlaams Belang brengt vijf eisen naar voren om horeca te redden

Indien de overheid de tweede lockdown van onze horeca blijft handhaven, legt het Vlaams Belang vijf zeer concrete voorstellen op tafel om een sociaal en economisch bloedbad te vermijden. “Dit zijn stuk voor stuk liquiditeitsmaatregelen die de horeca moeten toelaten de komende maanden te overleven”, aldus nog Pas.

Ten eerste vraagt de Vlaams-nationalistische partij dat de betaling van de btw voor het derde en vierde kwartaal 2020, alsook het eerste kwartaal 2021 voor een periode van negen maanden mag worden uitgesteld voor wat betreft Q3 en Q4/2020 en voor een periode van 6 maanden voor wat betreft de btw van Q1/2021. Btw op niet betaalde facturen moet ook niet meer voorgeschoten worden.

Ten tweede dient er een tijdelijke werkloosheidsuitkering te komen van minstens 70% voor het paritair comité 302 (horeca) en de horecatoeleveringsbedrijven, en zelfs van 85% voor de eerste maand tijdelijke werkloosheid.

Als derde maatregel wil het Vlaams Belang een tegemoetkoming in de vaste lasten, à rato van 80% van de vaste lasten en het omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Concreet vraagt de partij dat de huurlasten voor horeca-instellingen voor 50% door de overheid zouden gedragen worden, en waar mogelijk voor 50% door de brouwerijen en multinationals die de gebouwen verhuren.

Ten vierde wil het Vlaams Belang de instelling van een Klein Krediet Corona (KKC). Deze maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers die vaak moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De federale overheid zou daarbij voor 95% garant staan voor 1 miljard euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro), die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren.

Ten slotte vraagt het Vlaams Belang dat ook de lokale besturen hun duit in het zakje zouden doen. Het Vlaams Belang wil dat de onroerende voorheffing en de opcentiemen voor 2020 worden kwijtgescholden voor horeca-instellingen; en dat de gemeenten alle horecataksen en ‘pestbelastingen’ (denk maar aan terrasbelasting, belasting op vaste reclame, belasting op vestiging…) voor de periode van 1 jaar zouden schorsen.

De Kalmthoutse heide

Dit uitgestrekte heidegebied is de grote trots van Kalmthout.
Het natuurreservaat maakt deel uit van een aaneengesloten natuurgebied dat zich aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens uitstrekt en een oppervlakte beslaat van ongeveer 6000 ha, Grenspark Kalmthoutse Heide.
Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek en de moeite waard om te behouden. Bovendien is de Kalmthoutse Heide geklasseerd als 3*-Stiltegebied!
Aan Vlaamse zijde bestaat deze unieke natuur uit het natuurreservaat Kalmthoutse Heide (Vlaamse Overheid) en het natuurgebied Stappersven (Natuurpunt).
Situering: De Kalmthoutse Heide is gelegen in het noordwesten van de gemeente Kalmthout, grenzend aan de wijken Heuvel en Heide.

Op 29/05 kondigde het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos ‘Code Rood’ af voor brandgevaar in de natuur. Dat betekent dat er in de natuurgebieden in de provincie Antwerpen een extreem hoog risico op brand is, zowel in de open (heide)gebieden als in de bossen. De aanhoudende droogte en voorspelde strakke oostenwind voor de komende dagen, zorgen voor een gevaarlijke combinatie van omstandigheden die natuur- en bosbranden veroorzaken en versterken.

‘Code rood’ wil zeggen dat het afgeraden wordt om in bossen en natuurgebieden te gaan fietsen en wandelen. Men kan dit gebied niet afsluiten omwille van praktische redenen want het is erg belangrijk dat hulpdiensten snel het gebied in kunnen indien nodig.
Een vuur kan heel snel uitbreiden in deze omstandigheden.

Aan alle mensen die toch naar een bos- of natuurgebied gaan op dit zonnige verlengde weekend, werd met aandrang gevraagd om aan de rand te blijven en niet te diep het gebied in te gaan.
Dat heb ik dus ook gedaan.

Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door dit Antwerpse pareltje.
Dankuwel aan Francis de wandelaar die me – in deze coronatijd – deze foto via een digitale weg bezorgde.
De politie te paard kijkt er mee op toe dat iedereen nodige voorzichtigheid respecteert.

Bijna nergens in Vlaanderen is de extreme droogte zo goed te voelen als op de Kalmthoutse Heide. Het brandgevaar is er extreem, vennen vallen droog en het zand rukt overal op.
Lees hier het artikel in De Tijd van 06/06/2020

Uplace begraven, nieuw project heet Broeklin

Na een procedureslag van 15 jaar begraaft ondernemer Bart Verhaeghe zijn plannen voor de bouw van het winkelcentrum Uplace. In de plaats komt in Machelen het kleinere Broeklin-bedrijvencomplex, met een prijskaartje van zo’n 500 miljoen euro.

De projectontwikkelaar Uplace, van Club Brugge-ondernemer Bart Verhaeghe, maakt een finaal kruis over de plannen om een gigantisch shoppingcenter te bouwen in Machelen. Het winkelcentrum verzandde in een golf van protest en beroepsprocedures. De ontwikkelaar trekt de plannen voor Uplace in en schaart zich achter een nieuw afgeslankt project dat Broeklin zal heten. De naam verwijst naar de Broeksite waar het bouwterrein ligt en naar de bedrijvigheid in de bekende wijk in New York.

Na het ‘belevingscentrum’ Uplace, wordt Broeklin in de markt gezet als een ‘werkwinkelwijk’. Op de voormalige industriële site komen zes hallen omringd door een park. Er zal plaats zijn voor kantoren, flexibele productieruimtes voor kmo’s, opleidingscentra, winkels en een cultuurhuis met focus op klassieke muziek en dans. ‘In tegenstelling tot een ordinair shoppingcenter zetten we in op maakwinkels, waar productie en consumptie door elkaar lopen in één ruimte’, zegt Uplace-CEO Jan Van Lancker. ‘Denk bijvoorbeeld aan een naaiatelier in een modewinkel of een meubelzaak die ter plekke haar producten 3D- print.’

De Broeklin-site moet vooral activiteiten aantrekken uit de circulaire economie. Het voedselafval van een restaurant kan bijvoorbeeld hergebruikt worden om paddenstoelen te kweken of cosmeticaproducten van te maken. Textielafval kan ter plaatse verwerkt worden tot op maat gemaakte meubels- en designstukken, of er kan textiel worden vervaardigd van vezels uit de lokale landbouw.

Patstelling

Het concept werd uitgewerkt door ORG Permanent Modernity, het ontwerpbureau van professor Alexander D’Hooghe, die eerder de Oosterweelknoop in Antwerpen wist te ontwarren. De gemeente Machelen schakelde hem in om ook de patstelling rond Uplace te ontmijnen. Na overleg met alle betrokkenen kwam midden vorig jaar het compromisvoorstel Broeklin uit zijn koker. De plannen zijn samen met de landschaps- architect Bas Smets in detail uitgewerkt. Uplace heeft zijn aanvankelijke scepsis laten varen en maakte donderdag op een persconferentie bekend te willen doorzetten met Broeklin.

Voor Van Lancker is Broeklin geenszins een Uplace 2.0. ‘Het is een totaal nieuw project’, zegt hij. ‘Uplace in al zijn mogelijke vormen is weg. Daar is een kruis over gemaakt. Het is niet makkelijk afscheid te nemen van een project waar we de voorbije 15 jaar hard aan gewerkt hebben en waar we meer dan 90 miljoen euro in hebben geïnvesteerd. Dat is allemaal voor niets geweest, maar we draaien die bladzijde definitief om.’

Van Lancker raamt de investering om Broeklin te bouwen op 500 miljoen euro. ‘We starten met een achterstand, maar we hopen dat de financiële krater van de voorbije 15 jaar gedempt kan worden met het rendement van het nieuwe project’, zegt hij. ‘We hebben nu al 6 miljoen euro in Broeklin gestopt om tot aan de vergunningsaanvraag te geraken. We doen dat niet zomaar. We hebben ons huiswerk gemaakt vooraleer we beslisten hierin te investeren.’

De projectontwikkelaar hoopt dat het milieueffectenonderzoek in mei of juni klaar is. De vergunning kan dan deze zomer aangevraagd worden, zodat Broeklin tegen eind dit jaar of begin 2021 een vergunning op zak heeft. ‘Idealiter starten we in 2021 met de bouw, die twee à drie jaar zal duren’, zegt Van Lancker. ‘Maar ik heb in het verleden de fout gemaakt me vast te pinnen op zo’n ideaal scenario. We hebben al twee keer op het punt gestaan eraan te beginnen met een volledige vergunning op zak, die dan toch nog werd aangevochten. Deze keer is er veel meer overleg en inspraak geweest. Maar het is nog altijd mogelijk dat iemand een beroep indient, waardoor alles vertraging oploopt.’

Verheugd

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) is verheugd over de nieuwe plannen. ‘We zijn gewonnen voor het idee van een circulair bedrijventerrein’, klinkt het in een persbericht. Tegenover het vroegere shoppingcenter is er een veel lagere impact op de mobiliteit en het aantal parkeerplaatsen vermindert met 20 procent, zegt de BBL.

De zelfstandigenorganisatie Unizo behoudt enige reserve. ‘Het klinkt al beter, maar het moet ook waargemaakt worden’, zegt topman Danny Van Assche. ‘De haalbaarheid van dit project blijft een groot vraagteken. 55.000 vierkante meter opvullen met circulaire maakwinkels is verre van evident. Wat als het complex er effectief staat en de bezetting niet lukt volgens het huidige concept. Het voorbeeld van Docks Bruxsel illustreert hoe snel zo’n project weer verglijdt naar een banaal megashoppingcenter. Dat kan voor ons niet de bedoeling zijn.’

Op de Broeklin-site komen zes hallen omringd door een park. Er is plaats voor kantoren, werkruimtes, opleidingscentra, een cultuurhuis en winkels
werken aan gang 02/06/2020

bron:
https://www.uplace.eu/projecten
https://www.tijd.be/ondernemen/vastgoed/nieuw-project-broeklin-moet-uplace-kater-doorspoelen/10222684

Mondmaskers

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid de bevolking in de steek gelaten. Mondmaskers zijn een belangrijk beschermingsmiddel dat het risico op de overdracht van het coronavirus significant vermindert. Vanaf maandag 4 mei, zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en op school. Vanaf dinsdag 5 mei worden mondmaskers verkocht in supermarkten voor € 1 per stuk.

De grote voorraad mondmaskers die de overheid in haar bezit had, is door diezelfde overheid vernietigd, onder andere om in de magazijnen en loodsen plaats te maken voor de opvang van asielzoekers. De voorraden mondmaskers die er in België nog zijn, zijn grotendeels in handen van bedrijven, maar daar heeft de overheid afgelopen maanden zelfs nog een deel van laten uitvoeren naar landen buiten de Europese Unie.

De overheid heeft ook systematisch gelogen over het nut van mondmaskers. Eerst hadden ze totaal gene nut: het dragen van mondmaskers werd zelfs gevaarlijk genoemd en mensen die ervoor pleitten werden geridiculiseerd; vervolgens werden mondmaskers plots nuttig en werden ze door diezelfde overheid zelfs aanbevolen; en vanaf nu zijn mondmaskers dus op bepaalde plaatsen verplicht, op straffe van een boete van € 250.

Tegelijkertijd hebben mensen het door de coronacrisis steeds moeilijker om rond te komen. Supermarkten zijn duurder geworden en de inkomens van heel wat mensen zijn significant tot zeer sterk gedaald. De armoede neemt daardoor elke dag toe. Wie elke dag het openbaar vervoer neemt en kinderen heeft, is de komende weken en wellicht maanden al snel minstens € 50 tot wel € 100 per maand kwijt aan mondmaskers.

Dit is totaal onrechtvaardig en schandalig! De overheid zou, zéker wanneer ze mondmaskers aanbeveelt en zelfs verplicht stelt, alle burgers gratis mondmaskers moeten bezorgen. Daar hebben we immers jaren meer dan genoeg belastingen betaald. Vlaams Belang voegt daarom de daad bij het woord en deelde gratis mondmaskers uit aan de bevolking.

Ook het Vlaams Belang Edegem heeft vorig weekend al haar leden voorzien van mondmaskers.