Tag archieven: Barbara Pas BTW Chris Janssens coronacrisis horeca horecaplan klein krediet corona lastenverlaging lockdown lokale besturen werkloosheidsuitkering

NOODPLAN VOOR HORECA

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het feit dat de horeca ‘als signaal’ en zonder aantoonbaar bewijs dat de horeca bijdraagt aan de besmettingen opnieuw de deuren moet sluiten. De partij vraagt dat de federale overheid deze draconische maatregel per direct herroept. Indien de overheid dit weigert, moeten er onmiddellijk maatregelen worden genomen die onze horeca behoeden voor een sociaal en economisch bloedbad.” Dat stellen Vlaams Belang-fractievoorzitters Barbara Pas (Kamer) en Chris Janssens (Vlaams Parlement), die vijf concrete eisen op tafel leggen.

Onze horeca is een onmisbare schakel in het sociale leven. Het is een plaats van ontmoeting en gesprek, maar vaak ook de thuishaven van ontelbare clubs en verenigingen. Daarenboven zorgt de horeca voor zowat 135.000 arbeidsplaatsen in dit land. “Wij staan aan de zijde van de horeca-ondernemers die dag en nacht het beste van zichzelf geven”, zegt Janssens. De partij is dan ook uitermate bezorgd na de nieuwe maatregelen.

Vlaams Belang brengt vijf eisen naar voren om horeca te redden

Indien de overheid de tweede lockdown van onze horeca blijft handhaven, legt het Vlaams Belang vijf zeer concrete voorstellen op tafel om een sociaal en economisch bloedbad te vermijden. “Dit zijn stuk voor stuk liquiditeitsmaatregelen die de horeca moeten toelaten de komende maanden te overleven”, aldus nog Pas.

Ten eerste vraagt de Vlaams-nationalistische partij dat de betaling van de btw voor het derde en vierde kwartaal 2020, alsook het eerste kwartaal 2021 voor een periode van negen maanden mag worden uitgesteld voor wat betreft Q3 en Q4/2020 en voor een periode van 6 maanden voor wat betreft de btw van Q1/2021. Btw op niet betaalde facturen moet ook niet meer voorgeschoten worden.

Ten tweede dient er een tijdelijke werkloosheidsuitkering te komen van minstens 70% voor het paritair comité 302 (horeca) en de horecatoeleveringsbedrijven, en zelfs van 85% voor de eerste maand tijdelijke werkloosheid.

Als derde maatregel wil het Vlaams Belang een tegemoetkoming in de vaste lasten, à rato van 80% van de vaste lasten en het omzetverlies in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Concreet vraagt de partij dat de huurlasten voor horeca-instellingen voor 50% door de overheid zouden gedragen worden, en waar mogelijk voor 50% door de brouwerijen en multinationals die de gebouwen verhuren.

Ten vierde wil het Vlaams Belang de instelling van een Klein Krediet Corona (KKC). Deze maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers die vaak moeilijk toegang hebben tot financiële steun. De federale overheid zou daarbij voor 95% garant staan voor 1 miljard euro aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro), die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren.

Ten slotte vraagt het Vlaams Belang dat ook de lokale besturen hun duit in het zakje zouden doen. Het Vlaams Belang wil dat de onroerende voorheffing en de opcentiemen voor 2020 worden kwijtgescholden voor horeca-instellingen; en dat de gemeenten alle horecataksen en ‘pestbelastingen’ (denk maar aan terrasbelasting, belasting op vaste reclame, belasting op vestiging…) voor de periode van 1 jaar zouden schorsen.