Categoriearchief: Edegem

Boniverlei – 23 Japanse kerselaars worden gekapt

De bloei van de Japanse kerselaars op de Boniverlei van Edegem zal vanaf volgend voorjaar minder uitgesproken zijn. De bomen tasten door hun grote wortels de kwaliteit van fiets- en voetpaden aan.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat om veiligheidsredenen 23 kerselaars kappen en 67 bomen snoeien.

AWV beheert de fietspaden en de rijweg op de Boniverlei en de gemeente is enkel eigenaar van de voetpaden.
De onderhoudswerken aan de bomen gebeuren waarschijnlijk al in januari en de gerooide bomen worden niet meteen vervangen.

bron GVA : https://www.gva.be/cnt/dmf20211203_95340105

PFOS GESPREKSNAMIDDAG in Edegem

Omdat milieu voor ons ook een belangrijk thema is, leek ons een toelichting door Bart Claes, lid van de PFOS-commissie en een wat ruimere beschouwingen door Dries Van Langenhove, wel nuttig.
In aanloop naar deze gespreksnamiddag interviewde voorzitter Erland Pison de twee gedreven parlementsleden.

Beste Bart, na de relatieve stilte van de zomermaanden is uiteindelijk de PFOS-commissie van start gegaan in het Vlaams Parlement. Gelet op de politieke rel, hoe gaan de werkzaamheden tot nu toe?
De commissie is al voor de zomer van start gegaan en we zijn ook al weer bezig sinds half augustus. In eerste instantie lag de focus voornamelijk op het wetenschappelijk kader van de problematiek.
Wat is PFOS? Waarvoor worden en werden ze gebruikt? En wat zijn de gezondheidsrisico’s? In tweede instantie kijken we momenteel naar het systeem van vergunningen. En tenslotte zullen we op zoek gaan naar wie van het beleid er politiek verantwoordelijk was.

We zien hoe beperkt de media-aandacht voor commissiewerk is. De commissie houdt dus het politieke vuurwerk voor de finale. De beschuldigingen en verdachtmakingen tussen Groen en N-VA vlogen nochtans al over en weer. Bart, wat is jouw idee hierover?
De toekomst zal moeten uitwijzen wie er met de vinger kan worden gewezen. Feit blijft dat politici van Groen in de persoon van de vroegere burgemeeser van Zwijndrecht, en N-VA met bijvoorbeeld Minister van mobiliteit Ben Weyts op de hoogte hadden moeten zijn van de problemen.
Bart, zonder vooruit te lopen, welke verantwoordelijkheden zie jij en welke politieke gevolgen moeten daaraan gekoppeld worden?
Zeker gezien de dading tussen 3M en Lantis – waardoor de Vlaamse belastingbetaler zo’n 60 miljoen euro zal moeten ophoesten om andermans vervuiling op te kuisen – moet de laatste steen worden omgedraaid en de verantwoordelijke aangeduid.
“De vervuiler betaalt” lijkt me een evident en gezond principe, waarover weinig onderhandelingsmarge bestaat.

Op onze gespreksnamiddag, wat mogen we van je verwachten Bart?
Ik zal de problematiek schetsen, doorspekt met verhalen van achter de coulissen, alsook samen met Dries, kort ingaan op het bredere milieu- en klimaatvraagstuk. De mensen mogen me bestoken met alle vragen over het thema van de dag.
Dries, Jij komt wat meer vertellen over milieu en nationalisme. We volgen je al een tijdje via je eigen mediakanalen en zorg voor het milieu is duidelijk één van je stokpaardjes?
Ik ben altijd al een ‘groene jongen’ geweest. Iemand die houdt van natuur en dier. Dit wordt jammer genoeg nog door te veel mensen vereenzelvigd met ‘links’, maar dat is niet juist. De Groenen, met een hoofdletter, zijn watermeloenen. Ze hebben een dun groen laagje langs buiten, maar zijn dieprood van binnen.
Dries, waarin verschilt volgens jou de motivatie van Vlaams Belang met partijen als bijvoorbeeld Groen?
Iemand die actief is bij Groen is lang niet altijd een ecologist. Een nationalist echter moet per definitie ook een ecologist zijn. In tegenstelling tot Groenen, die vaak handelen uit zelfhaat, handelen wij nationalisten uit liefde voor onze natie. De leefomgeving en het milieu maken daar onmiskenbaar deel van uit. Wie een mooie toekomst wil voor zijn of haar natie, die maakt een prioriteit van een proper leefmilieu, van een rijke biodiversiteit en van een strenge aanpak van vervuilers. Je kan het samenvatten als volgt: Groenen handelen uit zelfhaat en zien de mens als iets slechts dat moet worden bestreden, nationalisten handelen uit liefde en zien mens en natuur als iets dat harmonieus moet samengaan en elkaar versterken.
Vrijwilligers in Edegem organiseerden reeds een ‘clean up day’. Los van de overbodige Engelse naam een lovenswaardig initiatief. Dries, Heb je zelf recent nog opruimacties ondernomen met Schild en Vrienden?
In juli hadden we nog een grote opruimactie in verschillende Vlaamse steden. Eerder dit jaar lanceerden we via ons mediakanaal ook een uitdaging om Vlamingen massaal zwerfvuil te laten rapen. Aan de vele foto-inzendingen te zien was die actie een succes. Met de ‘world clean up day’ doen we ook jaarlijks mee.
Overigens, toen we in Mechelen zwerfvuil gingen rapen op de World Clean Up Day was Kristof Calvo niet te bespeuren.

Jaarmarkt in Edegem

De jaarmarktfeesten van Edegem hebben niets van hun aantrekkingskracht verloren na een jaar te hebben overgeslagen. Geholpen door het mooie weer kenden de braderij en de kermis een serieuze toeloop.
Voor het Vlaams Belang Edegem was dit het ideale moment om zich opnieuw te tonen.

11 juliviering

Het is een traditie dat onze partij op 11 juli Vlamingen die hun leeuwenvlag uithangen, beloont met een kleine attentie.
Ook dit jaar jaar heeft onze afdeling in Edegem de straten doorkruist en een gepast geschenkje aangeboden aan de trotse Vlamingen die hun vlag hebben uitgehangen.

De vrijwilligers van dienst: Wim, Maria, Anita, Erland en Stefan

Woordje van de voorzitter

Allereerst wil ik U van harte nog veel goede moed wensen in deze coronatijden. We kijken reikhalzend uit naar Min. Vandenbrouckes ‘Rijk der vrijheid’. Het is te zeggen, we kijken niet uit naar zijn socialistische, door de overheid gecontroleerde rijk, maar gewoon het einde van de vrijheidsbeperkende maatregelen. Onze maatschappij heeft nood aan een lokale kleinhandel die terug normaal kan werken, scholen waar kinderen hun leerachterstand kunnen inhalen en horeca die ons terug mogen ontvangen voor die levensnoodzakelijke, échte sociale contacten.

Nieuw bestuur

Zoals U kon zien op de (overigens niet voltallige) coronaveilige groepsfoto, zijn we met Vlaams Belang reeds een jaar geleden met een nieuw bestuur van start gegaan. Een bestuur met een goede mix van oudgedienden en nieuwkomers, verschillende achtergronden, ervaringen en talenten. Ook al lijken de jaren geen vat op ons te hebben (hm), wil ik hier toch een warme oproep doen aan de échte jongeren van Edegem om zich te engageren in het Vlaams Belang. Aarzel niet ons eens te mailen via onze website of facebookpagina of gewoon aan te spreken als je iemand van ons tegen het lijf loopt.

Word lid, blijf geïnformeerd

Voor mensen die hun steentje willen bijdragen of gewoon geïnformeerd willen blijven over onze standpunten, loont het trouwens de moeite lid te worden. Voor een hoofdlid kost dit € 12,5, voor een tweede bijlid € 4, en voor een student slechts €6. Maar ik kan alles volgen via jullie Facebookpagina, hoor ik U al denken. Niet dus. Facebook verbergt almaar vaker posts van Vlaams Belang. Shadow banning heet die techniek. De ‘poster’ denkt dat zijn volgers het kunnen lezen, maar die zien niets. Niemand wordt verontrust, iedereen is tevreden en het Vlaams Belang is effectief monddood gemaakt, en dit alles zonder enige commotie.

Sociale media in Edegem

Ook om geïnformeerd te blijven over de lokale politiek hebt U op Facebook een probleem. Pagina’s als “Ge zijt van Edegem als..” blokkeren elke politieke opmerking en verwijzen naar de pagina “Edegem met een hart”, de pagina zogenaamd voor politieke discussies. Die laatste pagina zou echter beter de “Pravda van Edegem” heten. De beheerders van die pagina proberen het wel, maar kunnen niet wegsteken tot welke extreem linkse partij ze behoren en passen dezelfde sovjettechnieken toe als de toenmalige communistische partijkrant, gaande van vervalsing van discussies tot verwijdering van ongewenste elementen.

Zo deed ik toch eens de moeite om fake news van “Edegem met een hart” (de pagina van lieve mensen die het goed menen met onze gemeente) te weerleggen. Er ontspint zich een discussie, die echter binnen de kortste keren onzichtbaar wordt gemaakt voor de neutrale bezoeker. De mensen betrokken in de discussie mogen verder discussiëren, samen met de partijgetrouwe beheerders, in een afgesloten groepje. Erger nog, omdat de discussie niet kon worden gewonnen, worden ikzelf en Vlaams belang in een opmerking aangevallen, zonder dat ikzelf deze opmerking kan zien. Na het afschermen van mijn opmerking en het afschermen van de uithaal tegen mij, is het natuurlijk al te gemakkelijk om te beweren dat Vlaams Belang geen antwoord heeft of de normen van fatsoen overtreedt. Het fatsoensargument is al helemaal een gratuite bewering. Wij spelen steeds de bal, niet de man. Bovendien komen de verzuurde, persoonlijke aanvallen net van de naar eigen zeggen lieve mensen.

Stalin ware tevreden geweest over dit staaltje van manipulatie. Wanneer je deze manipulatie aankaart, rest er de hartelijke mensen enkel nog de feiten staalhard of beter gezegd ‘stalinhard’ te ontkennen. Gelukkig liegen de schermafdrukken niet over deze kinderachtige streken.

Voor alle duidelijkheid, beide pagina’s zijn een privé-initiatief en dus mogen deze mensen naar eigen goeddunken handelen. Het zou echter van een minimum aan eerlijkheid getuigen, als ze dit ook gewoon willen toegeven en openlijk hun partijvlag voeren.

Sluit je aan bij het Vlaams Belang en krijg je informatie rechtstreeks van bij ons. 

Erland Pison

Voorzitter VB Edegem

Bestuurshernieuwingen doen in Edegem een frisse wind waaien

Beste vrienden,

Vergaderen in tijden van corona is allesbehalve evident. Toch zijn we er in geslaagd om op een veilige manier de bestuurshernieuwingen in Edegem verder uit te werken. 
Het voorzitterschap van onze afdeling wordt overgedragen aan Erland Pison en het secretariaat komt in handen van Veronique Lamberts. Ikzelf zal als penningmeester de financiële administratie opvolgen en samen zijn we verantwoordelijk voor de sociale media en deze webstek. Anita Saey is organisatieverantwoordelijke en Wim & Maria Vervloesem zorgen voor de logistiek en de ledenwerving.
Het doet me enorm deugd jullie deze nieuwe bestuursploeg aan te kondigen en ik zie enorm uit naar de samenwerking.
Met dit gemotiveerd team, bruisend van ideeën, wordt het Vlaams Belang terug op de kaart gezet in Edegem en de zuidrand!
Meer nieuws volgt later.

warme groeten,

Stefan De Winter
uittredend voorzitter Vlaams Belang Edegem

Gemeenteraad 14/12/2020

Een samenvatting van de – voor mij – “interessantste” agendapunten:

Onderwijs – toelage voor leerlingenvervoer
In het kader van het globale besparingsplan bepaalde het bestuur dat leerlingenvervoer geen kerntaak van het lokaal bestuur is. Het bemand leerlingenvervoer wordt vervangen door een enveloppefinanciering.
Per school wordt een enveloppe samengesteld die bestaat uit 1/3e van het bedrag van de maximumfactuur die voor elke school geldt. Concreet betekent dit voor het jaar 2020 per kleuter € 15 en € 30 per leerling van de lagere school. Dit reglement is op 1 september in werking getreden en komt pas maanden later op de gemeenteraad .(!)

Financiën – aanpassing strategisch meerjarenplan 2020-2025
– Aangezien de verdwijnpalen voor geen meter werken en de mobiliteitsdruk in de Collegewijk niet afneemt, wordt de invoer van ANPR camera’s onderzocht. De uitwerking wordt begin 2021 opgestart.
Inkomsten van boetes zijn nog niet voorzien in het budget.
– De meerwaardebelasting voor het RUP Heihoefseweg komt pas in 2022 in het resultaat. De schattingen voor de grondslag van de meerwaardebelasting dienen opnieuw te gebeuren omdat er een verkeerde methodiek gebruikt werd.
– Een toekomstvisie voor de site waar het gemeentelijk instructiebad Frank Jespers ligt, is er nog niet.
– het Hof ter Linden: € 400.000 is de geschatte verkoopwaarde van de boerderij. Er is een lopend rechtsgeding met aannemer Verstraete & Vanhecke. Hier is € 200.000 voorzien voor een eventuele schadevergoeding. Aan de uitgavenzijde wordt ook de parking voorzien waardoor er geen geld overblijft voor andere acties die in het meerjarenplan voor 2021 worden vermeld zoals slibruiming en het afbreken van de schuren aan het Meulderspad.
– Aan de Willem Herreynstraat komt er geen nieuwe hondenwei.
De bestaande hondenwei wordt heraangelegd en opgesmukt.
– Er is een budget voorzien voor het poortwachtershuis aan Fort 5 dat zowel de afbraak van het gebouw betreft, de afbraak en heropbouw van de poort, gekoppeld aan de heraanleg van het plein.

reglementen – contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk
afval.

Op 19 oktober 2020 heeft het college beslist dat de ophaling van piekzakken zal wijzigen.  Voor inwoners die zo’n piekzak hebben gekocht is er geen uitdoofregeling voorzien.
Vanaf 1 januari 2021 zal het aanbieden van extra afval gebeuren met een extra zak die 2 werkdagen voor de ophaling dienen aangevraagd te worden op het gratis telefoonnummer van IGEAN 0800 1 46 46. 

reglementen – retributie conformiteitsattesten
Edegem heeft een aanzienlijke achterstand met het afleveren van deze attesten.
Nieuwe trage weg moet oude spoorwegberm met Fort 5 verbinden

Mortsel zet zich in om de komende jaren verschillende stukken groen met elkaar aan te sluiten. Zo zal er een nieuwe trage verbinding komen tussen de groene oude spoorwegberm aan de Vredebaan en het Edegemse Fort 5. Kringwinkel Opnieuw & Co zal een deel van zijn grond daarvoor overdragen aan het stadsbestuur.

Op de gemeenteraad werd deze week een belangrijk puzzelstukje gelegd door het licht op groen te zetten voor een trage, groene verbinding voor fietsers en wandelaars door de kmo-zone tussen de Vredebaan in Mortsel en het Fort 5 in Edegem. De verbinding zal aangetakt worden op het woonproject Minerve dat momenteel gebouwd wordt aan de grens met Edegem en Mortsel, waar de trage weg wordt doorgetrokken naar Fort 5.

“Na realisatie van deze verbinding, is het de bedoeling om een extra toegangstrap te maken naar de berm zoals ook na de heraanleg van de Minervastraat is gebeurd”, zegt Mortsels mobiliteitsschepen Steve D’Hulster. “Dankzij deze beslissing zal er op het bedrijventerrein een strook grond met een breedte van vijf meter, gelegen tussen de Vredebaan en de grens met Edegem, aan het openbaar domein van de stad worden toegevoegd voor de aanleg van een groene wandel- en fietsverbinding. In die strook zullen ook de leidingen voor het warmtenet van Warmte Verzilverd worden aangelegd en de regenwaterleidingen voor de afvoer van het regenwater van de daken van de bedrijven”.

bron: HLN 30/10