ondersteuning van Toerisme Provincie Antwerpen

We polsten bij Toerisme Provincie Antwerpen naar de criteria om een éénmalige subsidie te verkrijgen met de jaarlijkse lichtstoet van Wuustwezel als voorbeeld.

Wuustwezel is gekend door de jaarlijkse lichtstoet die door de straten van de Kempische gemeente trekt. De kleurrijk verlichtte wagens trekken heel wat belangstelling, vooral dagtoeristen uit Vlaanderen en Nederland zakken hiervoor af naar de Kempen.
Deze activiteit is een zegen voor de toeristische ontwikkeling van de Noorderkempen. Eind vorig jaar sloeg echter het noodlot toe. Inbrekers gingen aan de haal met de kluis waarin de volledige inkomsten van de optocht werden bewaard. Intussen is er een inzamelactie gestart om de verloren inkomsten gedeeltelijk te recupereren.
De komende jaren dreigt een financieel moeilijke periode voor de Wuustwezelse lichtstoet te worden.

Welke mogelijkheden heeft deze vereniging om van een éénmalige subsidie te genieten via Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)?
Aan welke criteria moet een aanvraag voor een toekenning van een éénmalige subsidie voldoen?
Heeft de provincie Antwerpen in het verleden de optocht van de lichtstoet in Wuustwezel financieel ondersteund
?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag, betreffende subsidiëring van de optocht van de lichtstoet in Wuustwezel, kunnen wij u het volgende meedelen:
Toerisme Provincie Antwerpen(TPA) heeft geen mogelijkheden om deze vereniging te subsidiëren. TPA doet, vanuit haar Strategisch Plan voor Toerisme in de Kempen en de hefbomen die erin vermeld worden, aan bestemmingspromotie voor de Kempen. Samen met de vakantiemakers (gemeenten, ondernemers, partnerorganisaties, bewoners, …) werken we als 1 team aan volgende zaken:

 1. De Kempen als bestemming onvergetelijk maken, via een
  juiste marketingmix.
 2. Onze klant op 1, door de vinger aan de pols te houden.
 3. Projecten die de Kempen in al haar pracht ontwikkelen.
 4. Producten die de Kempen in de kijker zetten.
  Binnen die context investeren we onze middelen dus concreet in:
  A. marketing-initiatieven
  B. Netwerk- en inspiratie-events
  C. Co-financiering in projecten
  D. Productontwikkeling


  We reiken dus geen subsidies uit buiten de context van een project of zonder directe link naar ons strategisch plan. In het verleden werden er zogenaamde Kempen-subsidies gelanceerd telkens met een duidelijk kader. De budgetten hiervoor gereserveerd binnen onze begroting zijn op dit moment volledig besteed. Via onze KempenKommunicatie (onze eigen communicatiekanalen) promoten we events, we bekijken graag hoe we uw event in de kijker kunnen
  plaatsen.


  TPA gaf in het verleden geen subsidies aan de optocht van de lichtstoet.

Schriftelijke vraag van Jan Claessen gesteld op 16/01/2023.