De prijs van schoolboeken in de provinciale scholen

In de krant (HLN d.d. 04/07) prijkte onlangs een krantenkop  “Rust voor scholen, dure factuur voor ouders. Schoolboeken geven ouders kopzorgen”.
De werking is simpel en efficiënt.
Een distributeur bundelt de benodigde boeken en de ouders betalen zodat tegen 1 september de boeken aan huis of in de school geleverd worden. 
Volgens het artikel swingen de prijzen de pan uit en worden er massaal invulboeken besteld in plaats van handboeken die kunnen doorgegeven of doorverkocht worden.

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen omvat zeven secundaire scholen, een Centrum voor Leren en Werken en een Centrum voor volwassenenonderwijs. 

Vanuit onze fractie stelde ik daarom volgende schriftelijke vragen:

1) Geven de provinciale scholen de regie over de aankoop van boeken ook uit handen aan distributeurs ?
Binnen het provinciaal onderwijs Antwerpen wordt niet gewerkt via distributeurs. De scholen stellen zelf hun boekenpakket samen. Deze pakketten bestaan zowel uit huurboeken als uit nieuw aan te kopen werkboeken. De aankoop van de nieuwe boeken gebeurt bij Standaard Uitgeverij. Deze overheidsopdracht voor de levering van leer- en handboeken, werkschriften, atlassen en woordenboeken voor het APB POA werd voor een periode van 3 jaar gegund.

2) Hoeveel kost een boekenpakket in deze scholen ?
Binnen het provinciaal onderwijs wordt gewerkt met een maximumfactuur. Daarin zijn alle schoolkosten vervat: bv. de huur van schoolboeken, aankoop van werkboeken, maar ook studieuitstappen, agenda… Voor de eerste graad werd dit totaalbedrag vastgesteld op 250 euro. Voor de andere leerjaren is het bedrag afhankelijk van de studierichting die men volgt. De verschillende bedragen zijn ook opgenomen in het schoolreglement.
De kostprijs van een boekenpakket of andere benodigdheden op zich wordt niet apart gecommuniceerd, maar ouders kunnen die op verzoek wel raadplegen op het schoolsecretariaat.


3) Welke inspanningen gebeuren er om de prijzen van de boeken te drukken?
Waar mogelijk wordt steeds geopteerd voor het gebruik van huurboeken. Door het uitschrijven van een overheidsopdracht die voor het volledige provinciaal onderwijs Antwerpen van toepassing is, zijn wij in staat de meest gunstige prijzen te verkrijgen. De mogelijkheid om met een distributeur te werken zal onderzocht worden vooraleer de huidige gunningsperiode afloopt. Naast een zo laag mogelijke prijs, spelen echter nog andere factoren een rol bij de bepaling van de werkwijze. Een eerste voorwaarde zal sowieso steeds zijn dat elke leerling bij de start van het schooljaar over de nodige boeken kan beschikken. Het welzijn van alle leerlingen – ook de kwetsbare – staat immers voorop.

4) Zijn er leerlingen die het moeten stellen zonder schoolboeken ?
Neen, elke leerling krijgt bij de start van het schooljaar alle nodige boeken aangeleverd.
 
5) Zo ja, hoeveel en hoe worden deze geholpen ?
Niet van toepassing.