Het omstreden kunstwerk in het Rivierenhof

Het groendomein Rivierenhof telt heel wat openlucht kunstvoorwerpen verspreid doorheen het park. Van stalen dierenconstructies tot het borstbeeld van toenmalig provinciegriffier Jozef Schobbens.
Een nieuw levensecht kunstwerk heeft echter voor heel wat ophef gezorgd onder de parkbezoekers. Niet alleen op de klassieke media, maar ook op de sociale media was over het luguber werk heel wat commotie. Het kunstwerk ‘een kinderlichaam’ gewikkeld in doorzichtige plastiekfolie met afgehakt hoofd gebonden op een straatbank. Het luguber aandoend werk was voor veel parkbezoekers waaronder veel kinderen schokkend. Het werk lag dan ook in het centrum van het park, in de nabijheid van de recent vernieuwde speeltuin. Veel Deurnenaren hadden moeite met het gruwelijk beeld , omdat het deed denken aan de vondst van een babylijkje in het park van enige jaren terug . Het babylijkje werd toen teruggevonden door een wandelaar eveneens in een dichtgebonden plastiek zak.
Het getuigt van weinig smaak als een naakt onthoofd kinderlichaam als trekpleister moet fungeren in een openbaar domein van de provincie. Het nieuw kunstwerk werd na zoveel heisa onmiddellijk verwijderd.

Door de coronacrisis werd de fysieke provincieraad van maart in het provinciehuis afgelast en werd de interpellatie van Jan Claessen in april behandeld.

link: https://www.gva.be/cnt/dmf20200221_04859796/kunstwerk-uit-rivierenhof-verwijderd-na-commotie-een-fake-lijk-is-toch-geen-kunst

Wie van de deputatie was op de hoogte van de plaatsing van dit zgn kunstwerk?
Welke meerwaarde zag de deputatie in het plaatsen van zulk gruwelijk werk?
Waarom heeft de deputatie niet de link gelegd met de werkelijke vondst van het babylijkje?
Wat is de totale kostprijs voor het plaatsen van de 35 nieuwe kunstwerken?

antwoord op de zitting van 23/04 door Jan De Haes :
De deputatie geeft telkens goedkeuring aan een jaarprogramma.
Hiermee werd impliciet ineens de goedkeuring gegeven voor alle werken van Koen Nelissen en dus ook aan het kunstwerk dat een in plastiekfolie verpakt onthoofd lijk op een bank uitbeeldde. Noch kunstenaar, noch de directie had de bedoeling om te shockeren en het beeld werd weggehaald. De kunstenaar maakte het werk om de onverschilligheid aan te klagen. Hij had zijn inspiratie gehaald bij een gebeurtenis waarbij een man ineengezakt op de straat lag en de voorbijgangers er achteloos voorbijliepen. Aangezien de vondst van een babylijkje dateert van 2008, werd er geen link gelegd naar deze trieste gebeurtenis. De deputatie betreurt dat alle aandacht uitging naar dat ene kunstwerk want over de andere werken waren er wel positieve reacties.  De kunstenaar wordt niet betaald voor de tentoonstelling, maar hij krijgt wel hulp bij het plaatsen om te vermijden dat er schade berokkent wordt aan de werken en mag gratis gebruik maken van kunstgallerij van Rivierenhof.