Het Provinciaal Veiligheidsinstituut

In het kader van de verdere afbouw van de provincie Antwerpen besloot de deputatie het provinciaal veiligheidsinstituut (P.V.I.) af te stoten.
Eind 2015 verhuisde het P.V.I. van de Antwerpse binnenstad naar het Coveliersgebouw.

Namens onze fractie polste ik samen met Jan Claessen naar een stand van zaken:

Kan de deputatie ons meedelen welke de stand van zaken is in de zoektocht naar een overnemer/verderzetter van PVI?
Het dossier om de overname van het PVI voor te bereiden is samengesteld en goedgekeurd door de deputatie in de zitting van 19 september.
Hoeveel en welke kandidaten hebben zich reeds aangeboden?
De overnamedossiers werden reeds in een oproep gelanceerd. De kandidaturen voor overname worden tegen uiterlijk 15 november 2019 verwacht.
Wordt er in de begroting van 2020 financiële ruimte voorzien indien er nog geen overnemer/verderzetter is?
In de begroting van 2020 zijn alle inkomende en uitgaande kredieten voorzien om het opleidingsaanbod van het Veiligheidsinstituut het komende jaar voort te kunnen zetten in provinciaal beheer, indien nodig.