Tag archieven: 11.11.11 Provincie Antwerpen Vlaams Belang Wim Verheyden

Convenant tussen provincie Antwerpen en 11.11.11

In de provincieraad van 28 februari had onze fractie al bij monde van Wim Verheyden haar houding tegenover het huidige Mondiaal Beleid van de provincie naar voor gebracht.  Deze convenant tussen de provincie en 11.11.11. kadert in dat Mondiaal Beleid.

Het stuit ons tegen de borst dat een organisatie zoals 11.11.11, die nog steeds op miljoenen euro’s subsidies mag rekenen van deze en vorige regeringen nogmaals op bijkomende steun van de provincie kan rekenen.  . In het geval van 11.11.11 gaat het om letterlijk miljoenen euro’s, 6.331.116 € om precies te zijn.

We stellen ons hier vragen bij temeer daar 11.11.11 in het verleden nooit vies is geweest van enige provocatie.  Zo pakte de organisatie in augustus vorig jaar nog uit met een wel heel opmerkelijke advertentie waarmee ze de indruk wekte dat dit land nood heeft aan méér migratie om openstaande vacatures in te vullen. Een initiatief dat niet alleen vanuit onze partij op kritiek kon rekenen.  Voor het Vlaams Belang-was dit een zoveelste provocatie.  Het was voor het Vlaams Belang tevens de aanleiding om de toenmalige regeringspartij N-VA aan te sporen eindelijk te snijden in subsidies voor dergelijke organisaties.

Dat de NGO trachtte te scoren met de idee dat meer migratie onze openstaande vacatures zou invullen, is zodanig strijdig met de waarheid dat het bijna lachwekkend wordt.

Volgens Eurostat scoren erkende vluchtelingen inzake tewerkstelling bijzonder slecht. De situatie is ronduit schrijnend. Volgens de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris (de enige arbeidsbemiddelaar die ter zake cijfers bijhoudt) heeft minder dan 20 procent na twee jaar werk. Een eerdere studie van het Federaal migratiecentrum bevestigde die these: amper 1 op 4 erkende asielzoekers heeft na tien jaar een job die hij langer dan een jaar uitvoerde.

Dat 11.11.11 met zulk een campagne uitpakte, is dan ook niet minder dan leugenachtig te noemen. Organisaties als 11.11.11 en consoorten blijven bewust ideologisch blind voor de waarheid en ondermijnen met hun werking voortdurend onze samenleving. Een samenleving die nota bene al zwaar onder migratiedruk te lijden heeft. Dat de huidige maar ook de vorige regeringspartijen  er voor kiezen om hen te blijven subsidiëren is dan ook onbegrijpelijk. Vooral vanwege de N-VA, die zichzelf graag op de borst klopt inzake het migratiedossier.”

Meneer de gedeputeerde u verklaarde in de commissievergadering dat volgens het beleidsplan van de provincie 2019 inzake Mondiaal Beleid een overgangsjaar is en dat volgend jaar zal bekeken worden hoe men dat beleid verder zal invullen.  Wel wij hopen het van ganser harte want het is duidelijk dat dit jaar de kassa voor 11.11.11. alvast blijft rinkelen.

Onze fractie keurde deze convenant dan ook niet goed.