Tag archieven: Jan Claessen betalend parkeren rivierenhof groendomein provincie Antwerpen Deurne

Betalend parkeren aan het rivierenhof

Met de jaarwisseling wordt het betalend parkeren uitgebreid naar het volledige grondgebied van het Antwerps district Deurne.
Ook de parkings van het provinciaal groendomein Rivierenhof worden dan – met uitzondering van leden van sportverenigingen- betalend,  meent de districtburgermeester Sjerk Sekeris ( N-VA) van Deurne n.a.v. interview ‘ Gazet van Antwerpen’.
Antwerpenaren die het provinciaal groendomein met de wagen willen bezoeken zullen dus vanaf 2020  in de beugel moeten tasten.
Een uitstap naar ëen van de recent aangelegde speeltuin(en) wordt hiermee betalend, indien het gezin met een voertuig komt.
Het is een doorn in het oog van de Deurnenaar dat recreanten van het Rivierenhof moeten betalen om te parkeren. Dit is onrechtvaardig!

Namens onze fractie stelde Jan Claessen volgende schriftelijke vragen:
1)      Heeft de stad/district politieke druk uitgeoefend om ook betalend parkeren in te voeren op de Rivierenhofparkings?
2)      Geldt dit enkel voor het groendomein Rivierenhof of worden alle provinciale domeinparkings betalend?
3)      Hoe wordt een onderscheid gemaakt tussen de clubgebonden sportclubs en recreanten?
4)      Vreest de deputatie niet dat het aantal bezoekers Rivierenhof zal teruglopen?

Als antwoord op uw schriftelijke vraag van 15 september 2019, betreffende het betalend parkeren in het Rivierenhof, kan u het volgende meegedeeld worden:
Er werd geen politieke druk uitgeoefend door het stadsbestuur of het district om betalend parkeren in te voeren op de Rivierenhofparkings. Door de invoering van het betalend parkeren in de straten en pleinen van Deurne, gebruiken meer niet-parkbezoekers de gratis parkings van het Rivierenhof. Hierdoor is het voor parkbezoekers op sommige momenten moeilijk om nog een parkeerplaats op de parkings van het park te vinden. We zijn ons bewust van de problematiek en bekijken op dit moment de invoering van betalend parkeren. Het gebruik van de parkings is bij deze regeling trouwens de eerste twee uren gratis. De vraag over het al dan niet betalend parkeren stelt zich op het ogenblik enkel in het Rivierenhof en niet in andere domeinen. Waarschijnlijk is het niet realistisch om een onderscheid te maken tussen recreanten en leden van de sportclubs om uitzonderingen toe te laten voor betalend parkeren. We vrezen niet dat het invoeren van betalend parkeren het aantal bezoekers zal doen afnemen. Heel wat bezoekers komen uit de buurt en gebruiken het openbaar vervoer of de fiets. Bij een eventuele invoering van betalend parkeren zullen bezoekers nog meer geneigd zijn om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Dit is een goede zaak voor hun eigen gezondheid, het milieu en de mobiliteit in het algemeen. Daarnaast zullen diegenen die met de wagen komen, meer kans hebben op een parkeerplaats wanneer de parking niet meer als gratis toevluchtsoord gebruikt kan worden door niet-parkbezoekers.