Tag archieven: Jan Claessen provincie Antwerpen provincieraadslid EHBO ruimte koffers Rivierenhof Avant Piva PTS Boom Mechelen CVO vivant EHBO-dits lokalen campus

EHBO-ruimtes in provinciale schoolgebouwen

Het is niet te vermijden dat een leerling ziek wordt of een ongeval heeft tijdens de schooluren.
Het is de plicht van de school om de situatie correct in te schatten en naar te handelen.
Een student van CVO Vitant op de campus PIVA meldde ons dat leerlingen met brandwonden of snijletsels naar het secretariaat worden verwezen ter verzorging. Op het secretariaat zou onvoldoende medisch materiaal aanwezig zijn om (kleine) wonden te verzorgen.

Naar aanleiding van deze melding stelde raadslid Jan Claessen namens onze fractie volgende schriftelijke vragen :

1) Waarom heeft CVO Vitant campus PIVA geen aparte verzorgingsruimte om kleine wonden te verzorgen of om zieke leerlingen op te vangen?
CVO Vitant campus PIVA maakt gebruik van de infrastructuur van het Provinciaal Instituut PIVA, met inbegrip van het EHBO-lokaal. Afhankelijk van de locatie van het incident kunnen kleine snijwonden echter eveneens op het secretariaat van CVO Vitant campus PIVA worden verzorgd. Ook daar ligt een EHBO-koffer ter beschikking.

2) In welke provinciale schoolgebouwen zijn er geen aparte EHBO-verzorgingsruimten?
Op dit ogenblik is er enkel in avAnt campus Rivierenhof geen aparte verzorgingsruimte. Dit is louter tijdelijk omwille van de lopende renovatiewerken. Deze ruimte is immers voorzien in het gedeelte waarvan de renovatie op dit moment lopende is.
In afwachting van de afronding van de werken is er op campus Rivierenhof momenteel een uitgebreide EHBO-koffer beschikbaar op het secretariaat en ook boven bij de leerlingenbegeleiding.
Daar kunnen de zieke leerlingen opgevangen worden. Er is een draagberrie ter beschikking daarvoor.
Op campus Maalbaat van CVO Vitant is er geen aparte EHBO-ruimte maar wel een afgesloten rustlokaal aanwezig. Op deze lesplaats is een EHBO-koffer ter beschikking
.

3) Hoeveel medewerkers/leerkrachten van campus PIVA beschikken over een EHBO-certificaat?
In totaal zijn er 33 personen op campus PIVA opgeleid als bedrijfshulpverlener. Deze zijn deels verbonden aan CVO Vitant campus PIVA, deels aan het Provinciaal Instituut PIVA

4) Beschikt elke provinciale school over voldoende EHBO-koffers? Namelijk 1 EHBO-koffer per unit/verdieping.
Op advies van de arbeidsarts van de externe dienst IDEWE zijn er uitgebreide EHBO-koffers aanwezig op centrale plaatsen in de scholen. Daarnaast zijn er op strategische plaatsen doorheen de school (vb. sportzaal, labo, atelier) beperkte EHBO-kits aanwezig. Dit maakt een goed overzicht van de EHBO-verzorging mogelijk en waar nodig al een eerste interventie.
Voor uitstappen en meerdaagse activiteiten e.d. zijn er in elke school ook mobiele EHBO-kits aanwezig met beperkte inhoud.
De specifieke situatie per school is als volgt:

  • avAnt: Op elke campus (3) is een uitgebreide EHBO-rugzak aanwezig, alsook 2 EHBO-kits. Op elk leerlingensecretariaat en in de Expohal (LO-lessen buiten de school) is een uitgebreide set aanwezig. Daarnaast zijn er in de leskeukens (5) en in de labo’s (8x) beperkte EHBO-kastjes aanwezig.
  • PIVA: Er is 1 centrale EHBO-ruimte in de school bij de opvoeders. Daar is ook een uitgebreide koffer aanwezig die ook elders in de school kan ingezet worden. Daarnaast zijn er 10 stuks EHBO-kits voor de praktijklokalen waar met scherpe messen wordt gewerkt om onmiddellijk slagaderlijke bloedingen te kunnen stelpen.
  • PTS Boom beschikt over 3 uitgeruste afzonderlijke EHBO lokalen.
  • PTS Mechelen heeft 1 EHBO-lokaal met EHBO-materialen. Daarnaast zijn er 2 uitgebreide EHBO-koffers . Op 3 extra plaatsen is er een beperkte EHBO-koffer aanwezig.
  • PITO Stabroek heeft 2 uitgebreide koffers waarvan 1 in een EHBO-lokaal. Daarnaast zijn er nog 10 beperkte setjes verspreid over de ganse school.
  • CVO Vitant: er zijn uitgebreide koffers aanwezig op elke campus (secretariaat campus PIVA, secretariaat Maalboot, verzorgingslokaal De Masten en secretariaat campus NT2).
    Op campus Zurenborg en campus PITO maken ze gebruik van de faciliteiten van de school waar ze inhuizig zijn. De specifieke situatie op campus PIVA werd bij vraag 2 al toegelicht.
    Op campus De Masten zijn er daarnaast nog 2 EHBO-tassen met beperkte inhoud.