Tag archieven: Jan Claessen Vlaams Belang provincieraad provincieraadslid verkiezingen verplaatsingskosten studenten terugvordering reiskosten

terugvordering van verplaatsingskosten bij verkiezingen

In een aantal gevallen kan de burger zijn verplaatsingskosten terugvorderen die ze maken bij verkiezingen.
Het gaat om studenten, maar ook om kiezers die voordien verhuisd zijn en niet meer in de stad/gemeente wonen waar ze moeten stemmen. De provincie zou de reiskosten dan vergoeden.

Namens onze fractie stelde Jan Claessen onderstaande vragen.

Onderstaande antwoorden hebben betrekking op de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2019 waar de provincie volgens art. 261, §2 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet belast is met de uitbetaling van de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven.
Voor de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019 is de provincie niet belast met de uitbetaling van deze reiskosten.

1) Hoeveel aanvragen tot terugbetaling werden bij de provincie Antwerpen binnengebracht?
Er zijn 426 aanvragen binnengebracht
2) Hoeveel daarvan waren studenten?
Daarvan waren 94 aanvragen afkomstig van studenten (dat is 23 % van het totaal aantal aanvragen).
3) Wat is het totaal betaalde bedrag aan reiskosten?
Het totaal betaalde bedrag aan reiskosten is 16.495,36 EUR.
4) Hoeveel aanvragen werden door de provincie geweigerd?
14 aanvragen werden niet uitbetaald. Dit zijn dossiers waar de nodige bewijsstukken niet bijgevoegd waren. Er is telkens een herinnering verstuurd om het dossier te vervolledigen. Hierop werd voor deze 14 aanvragen geen antwoord ontvangen.