Tag archieven: Pol Bury fontein provinciehuis Jan Claessen Vlaams Belang provincieraad Antwerpen

de Pol Bury-fontein

Binnenkort start de heraanleg van de publieke tuin rond het nieuw provinciehuis. In de nieuw ontworpen tuin zal er plaats zijn voor verschillende kunstwerken uit de collectie van de provincie.
Ook de prachtige fontein, ontworpen door Belgisch kunstenaar Pol Bury zal terugkeren.

De fontein dat opgebouwd is uit metalen zuilen die door het waterspel  zachtjes bewegen, pronkte voordien aan de hoofdingang van het toenmalige provinciehuis. Op verschillende publicaties van de provincie prijkte de Pol Bury-fontein.

Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen en antwoorden : 

Graag een overzicht van de kunstwerken die een plaats krijgen in de nieuwe tuin.
In onze tuin komen twee kunstwerken en één borstbeeld te staan. De fontein Pol Bury komt aan de zuidwestelijke kant van de tuin, een werk van Bert De Leeuw komt aan de zuidoostelijke zijde van de tuin te staan. Deze laatste locatie is indicatief, de exacte plek op die locatie moet nog bepaald worden en hangt af van wat technisch voor de fundering mogelijk is. Ook het borstbeeld van Gandhi heeft een nieuwe plaats aan de noordzijde van het congres gekregen.

Hoeveel is de kostprijs van het stockeren, herplaatsen met nieuwe waterbassin en renovatie van de Pol Bury-fontein?
De renovatie, tijdelijke stockage en herplaatsing van de Pol Bury-fontein is apart gegund voor een totaalbedrag van 80.586 euro aan Metafose gvc. De kostprijs voor het nieuwe waterbassin, de noodzakelijke technieken en de begeleidingskosten ervan zijn gespreid over enerzijds perceel 2 Ruwbouw en Technieken, gegund aan THV Democo-Denys, en anderzijds perceel 4 Buitenaanleg, gegund aan Hertsens Wegenwerken. In perceel 4 buitenaanleg is de volledige betonstructuur van het bassin, de waterdichting ervan aan de binnen- en buitenzijde, de afwerking in basalt opgenomen voor ca. 146.000,00 incl. BTW. Ook in perceel 4 zijn de technieken voor de fontein opgenomen voor 81.000 incl. BTW. In perceel 2 ruwbouw zit de opbouw van de technische ruimte zonder de specifieke technieken. Hiervan is geen specifiek financieel detail bekend vermits het is opgenomen in de betonwerken van de parking.

Welke maatregelen neemt de provincie om hun kunstcollectie- in de publieke tuin- te beschermen tegen diefstal, vandalisme, e.a?
Bij de keuze van de kunstwerken is in de eerste plaats gekozen voor werken die niet verplaatsbaar en te stelen zijn zonder machines. Enkel de fontein Pol Bury zal extra beveiligd worden met een bewakingscamera, aangesloten op het camerabewakingssysteem van het gebouw Provinciehuis. Die bewakingscamera is op de eerste plaats bedoeld voor beveiligingsdoeleinden (overwaking van de weliswaar ondiepe waterpartij bv. bij spelende kinderen) maar wordt uiteraard ook gebruikt voor andere security-doeleinden. Tegen vandalisme/diefstal zijn geen verdere maatrelen genomen anders dan de werken op duidelijk zichtbare plaatsen te positioneren waardoor er sociale controle kan zijn. Bovendien zal de bewaking van het Provinciehuis ook periodiek/geregeld de tuinomgeving visueel controleren.

Zal het onderhoud van de tuin/kunstwerken door provinciepersoneel gebeuren?
Het onderhoud van de tuin is de eerste twee jaar na oplevering te voorzien door de aannemer, Hertsens Wegenwerken nv. Voor het onderhoud na deze periode is nog geen beslissing genomen. Voor het onderhoud van al onze kunstwerken staat het departement Logistiek in, dus ook voor het onderhoud van de kunstwerken buiten in de tuin. Restauratie van kunstwerken gebeurt altijd door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van departement Logistiek.

uit GVA van 18 mei 2019