Tag archieven: provinciezaal Jan Claessen provincieraad veiligheid onveiligheid

de (on)veiligheid van de nieuwe provinciezaal

Lokale veiligheidsdiensten wijzen mij op de onveiligheid van de nieuwe provincieraadszaal. Opvallend aan de nieuwe indeling is dat de gouverneur en de politieke fracties grotendeels met hun rug naar het publiek zitten zonder scheiding. De gouverneur en de provincieraadsleden hebben zo geen zicht  op wat er achter hun gebeurt. Bovendien is de nieuwe inrichting niet gastvrij maar vooral onveilig. Bij de vorige raadszalen was er een scheiding tussen enerzijds publiek en anderzijds de gouverneur/deputatie/ voorzitter en provincieraadsleden. Tevens is de raadszaal vanuit de tuin zichtbaar voor mensen met slechte bedoelingen.

Hierbij de vragen van ons raadslid Jan Claessen en antwoorden :

Vraag 1 Welke prioriteit kent de deputatie toe aan veiligheid van de raadszaal?

Bij het ontwerp van het gebouw heeft de deputatie veiligheidsverwachtingen geformuleerd in een conceptnota die in dezelfde orde lagen als voorheen. Deze conceptnota is uitgewerkt aan de hand van het OFEM-beveiligingsplan. Dit betekent dat aandacht wordt besteed aan achtereenvolgens organisatorische, fysieke, bouwkundige en mechanische beveiligingsmaatregelen, elektronische beveiligingsmaatregelen en meldingsmaatregelen. Daarnaast heeft de deputatie ook openheid, transparantie en gastvrijheid in andere conceptnota’s geformuleerd.

Vraag 2 Hoe oordeelt de deputatie over de afschrikkende werking van detectiepoortjes?

De detectiepoortjes zoals u ze noemt zijn speedgates, zij hebben geen functie inzake de toegangscontrole naar de raadzaal en andere publieke zones; de poortjes vormen de afscheiding van de publieke zone naar de niet-publieke zones, voornamelijk de kantoorverdiepingen. De raadszaal is bewust geconcipieerd in de publieke zone.

Vraag 3 Waarom is er geen scheidingswand tussen publiek en gouverneur/politieke fracties?

Net zoals bij vele gemeentebesturen in onze provincie is de raadzaal een open zaal. Een scheidingswand, bv. met glas, past niet in de visie van openheid, transparantie en gastvrijheid. Er is uiteraard tijdens de raadszittingen wel toezicht – organisatorische beveiliging – door politie en interne bewaking.

Vraag 4 Liggen de financiële motieven aan de grondslag van het ontbreken van een scheiding tussen publiek en raadsleden?

Neen, het was de expliciete wens om de eerdere bouwkundige scheiding zoals in het oude Provinciehuis ongedaan te maken vermits de zaal in de publieke zone ligt. Zoals u weet zijn de zittingen van de provincieraad openbaar en vrij bij te wonen door publiek.

Vraag 5 Is er een extra nooduitgang ter hoogte van de tuin (ter hoogte van de provincieraadsvoorzitter)?

Ja. Achter de stalen projectiewand is een nooduitgang. De deur achter de provincieraadsvoorzitter leidt naar een technische ruimte. Zowel in de raadszaal zelf als in de aanpalende publieke ruimten zijn er voldoende nooduitgangen.