Tag archieven: Stefan De Winter

veiligheid van de kerken, moskeeën en gebedshuizen in onze provincie

De brand die maandagavond 15 april het dak en de torenspits van de Notre-Dame in Parijs vernielde, doet ook in Vlaanderen de alarmbellen afgaan.

Volgens een artikel in de Tijd van 17/04 heeft amper 21% van onze kerken een branddetectiesysteem.
Deze brand is een wake-upcall voor de veiligheid van ons patrimonium. 

Vandaar volgende vragen :

 1. Wie controleert de veiligheid van de kerken, moskeeën en andere gebedshuizen in onze provincie ?
  De brandveiligheid van alle gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn en bijgevolg dus ook de gebedshuizen is een gemeentelijke bevoegdheid.
 2. Zijn deze allemaal voorzien van een branddetectiesysteem ? Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop slechts beperkt antwoord gegeven worden, met name voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. Dit zijn de Onze-LieveVrouwe kathedraal van Antwerpen, de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen en de Russisch-orthodoxe Christus Geboortekerk. In de drie gebouwen is een branddetectiesysteem.
 3. Hangen in deze gebouwen de juiste pictogrammen en zijn deze voorzien van brandblussers en haspels ?
  Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop geen antwoord gegeven worden, behalve voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. In de drie gebouwen zijn de pictogrammen, brandblussers en haspels voorzien.
 4. Volgt de provincie op dat de wettelijke keuringen van laagspanning, hoogspanning, brandblussers en haspels in deze gebouwen worden uitgevoerd ?
  Daar dit een gemeentelijke bevoegdheid is, kan hierop geen antwoord gegeven worden, behalve voor de drie kerkgebouwen waarvoor de provincie als bouwheer fungeert. Voor deze drie kerkgebouwen staat de provincie in voor alle wettelijke keuringen, met uitzondering van de bliksembeveiligingsinstallatie wat ten laste valt van de kerkfabrieken zelf.
 5. Hebben deze gebedshuizen een verzekering tegen brand of andere calamiteiten?
  Het afsluiten van een verzekering tegen brand of andere calamiteiten behoort tot de decretale taken en verplichtingen van het betrokken kerkbestuur. De Onze-Lieve-Vrouwe kathedraal en de Sint-Romboutskathedraal zijn gedekt in onze algemene brandpolis. De inboedel met inbegrip van de kunstwerken is door de kerkfabrieken verzekerd. De torens van de kathedralen vallen momenteel niet binnen onze brandpolis; die behoren immers de stad Antwerpen en Mechelen toe. Bij de nieuwe plaatsing van deze brandpolis zullen ook de steden Antwerpen en Mechelen gebruik kunnen maken van de opdracht voor de verzekering van de respectievelijke torens. De stad Antwerpen had immers het verzoek gedaan om zowel schip als toren samen te kunnen verzekeren; hierop is de provincie ingegaan en heeft dit uitgebreid met de mogelijkheid voor de Sint-Romboutskathedraal.
 6. Dekt deze polis zowel de heropbouw van het gebouw als de schade aan inboedel en de schade aan eventuele aanpalende panden en aanwezige personen (in het gebouw en de aanpalende gebouwen) en voorbijgangers en voertuigen? Daar enkel de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Romboutskathedraal door onze polis gedekt, kan enkel voor deze twee gebouwen een antwoord gegeven worden. De brandpolis dekt alle schade die mee werd veroorzaakt door het risico (de storm, de brand, de waterschade, …) ook die aan andere gebouwen, personen en voertuigen. De inboedel valt niet onder de dekking van de polis afgesloten door de provincie. De heropbouw van het gebouw is voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal verzekerd tot 94.044.212 EUR; voor de Sint-Romboutskathedraal tot 53.964.708 EUR.
 7. Heeft de provincie inzage in de eventuele polissen?
  De provincie beschikt over de eigen brandpolis waarmee de beide kathedralen zijn gedekt; we hebben momenteel geen inzage in de overige polissen, maar deze kunnen opgevraagd worden.
 8. Kunnen de afgevaardigden eventuele clausules opleggen?
  Het is onduidelijk wie bedoeld wordt met de afgevaardigden. De door de provincie gewenste clausules (dekking) werden in het bestek waarmee de aanbesteding van de polis in de markt gezet werd opgenomen; hierbij werd wel rekening gehouden met wat verzekeraars in regel bereid zijn om te dekken.
 9. Wie betaalt de premies?
  Voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Sint-Romboutskathedraal betaalt de provincie de premie, daar dit een verplichting was in het decreet Onroerend Erfgoed 2001.