Tag archieven: tussenkomst Bruno Valkeniers Luk Lemmens Vlaamse regering betrokkenheid provincie regiovorming Vlaams parlement Labo VVSG referentieregio Bart Somers plannen Viceminister

Vlaamse regiovorming en de betrokkenheid van de provincie

tussenkomst van Bruno Valkeniers voor gedeputeerde Luk Lemmens op de provincieraad van 07/12/2021.

De laatste maanden is het naar de provincieraad toe oorverdovend stil over de grootse plannen van de Viceminister-president van de Vlaamse regering en minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de Vlaamse regiovorming. Nu normaal zegt men dat geen nieuws goed nieuws is. Maar dat is natuurlijk betrekkelijk, zeker als het van Bart Somers moet komen…
Wat we wel vernemen via het Vlaams parlement is dat de regio’s wel degelijk opgericht zijn, maar blijkbaar nog zonder bevoegdheden, zonder middelen.
En dat in de loop van 2022 er verder zal aan gewerkt worden en het overleg, met wie dan ook, zal verder gezet worden.
Vandaar volgende vragen:
– Heeft de deputatie nog iets gehoord over de plannen van de minister?
– Zijn er verdere gesprekken geweest of gepland?
– Wat is volgens u de stand van zaken van de Vlaamse regiovorming?
– Hoe ziet u dit dossier verder evolueren deze legislatuur?
– Vreest u enige interferentie van de toekomstige regio’s naar de provincie?


Het antwoord was kort:
De deputatie heeft niets meer gehoord en er zijn geen gesprekken geweest en er staan er geen gepland.
VVSG krijgt extra middelen voor Labo Regiovorming om tot samenwerkingsverbanden te komen binnen de 17 referentieregio’s die gedefinieerd zijn.
Er is niets gekend en waarschijnlijk zullen hierin pas na 2024 grote knopen worden doorgehakt.