Tag archieven: Vlaams Belang provincie Antwerpen Jan Claessen schriftelijke vraag Faraomier Deurne probleem klachten opmars bestrijden initiatieven insect plaag mieren

de faraomier

Door het milder wordend klimaat duiken bepaalde exotische insectensoorten meer en meer op in onze contreien.
De aanwezigheid van de faraomier werd reeds meermaals in het district Deurne vastgesteld.
Eens ze een woning binnen zijn, verschuilen ze zich meestal in warme keukens.
Faraomieren zijn verspreiders en dragers van ziektekiemen en dus een gevaar voor de volksgezondheid.
De faraomier zou een moeilijk te bestrijden insectensoort zijn.
In Frankrijk heeft men m.b.t. dit probleem reeds verregaande maatregelen moeten nemen. Zo zouden we ons ook kunnen verwachten aan langdurige plagen van deze mieren.

Collega Jan Claessen stelde hierover volgende vragen:
1) Hoe ernstig wordt dit probleem beleidsmatig ingeschat?
Er is contact opgenomen met dhr. Wouter Dekoninck, entomoloog en
mierendeskundige van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen. Naar zijn inschatting is er geen extra verhoogde
aanwezigheid van faraomieren vastgesteld de laatste jaren; wat een lokale aanwezigheid of uitbreiding niet uitsluit.


2) Zijn er in de provincie Antwerpen meerdere klachten betreffende de opkomst van de faraomier?
Naast deze melding in uw vraag zijn er via de regiowerking van het
departement Leefmilieu momenteel geen andere meldingen
binnengekomen. De laatste meldingen dateren van 2002 (Borgerhout) en 2005 (Putte).


3) Werden er reeds concrete initiatieven genomen om een opmars te stuiten?
Door de provincie zijn hier geen initiatieven genomen. Initiatieven door
andere overheden of actoren zijn ons ook niet bekend.


4) Kunnen burgers contact opnemen met de provincie om de faraomier te helpen bestrijden?
Burgers kunnen niet rechtstreeks maar via hun gemeente bij de
regiowerking terecht voor een correcte determinatie van de mieren (of
andere insecten) die men eventueel aantreft in en rond het huis en een
beheeradvies op maat. Voor meldingen in de stad Antwerpen verwijzen we voor beheeradvies door naar deze website:
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/dieren/dierenoverlast/voorkom-enbestrijd-mieren-en-kakkerlakken
De provincie doet zelf geen concrete bestrijding.

MONOMORIUM PHARAONIS
Deze van oorsprong tropisch en subtropisch soort is bijna overal te wereld te vinden en kan in gebouwen een ware pest zijn.
In Europa is haar verspreiding buiten gebouwen beperkt tot de meest
zuidelijke en tijdens de winter warme regio’s.
Temperaturen tegen het vriespunt of lager worden niet getolereerd.
In verwarmde gebouwen zijn deze kosmopolieten bij ons reeds goed
ingeburgerd. In klinieken kan de Faraomier ernstige schade aanrichten. Geen enkel gaatje of spleetje is voor de werksters te klein. Ze worden aangetrokken tot etensresten, zoetigheden en dode insecten.
De bestrijding is moeilijk en kan lang aanslepen. Bij ons zorgt antropogeen transport ervoor dat telkens nieuwe niches worden ingenomen. Waar de soort zich in haar sas voelt, kunnen
grote, volkrijke kolonies zich heel snel uitbreiden.