Tag archieven: Vlaams Belang recreatiedomein De Nekker Mechelen vechtpartij

vechtpartijen in het recreatiedomein De Nekker te Mechelen

Een provinciaal sport en recreatiedomein zou bezoekers, personeel en vakantiewerkers een gevoel van ontspanning moeten bezorgen, althans toch ! Spijtig genoeg is dit de laatste jaren al lang niet meer het geval. Jongeren, vooral uit het Brusselse, kwamen tijdens de maand juli herhaaldelijk amok maken in het recreatiedomein De Nekker en het werd steeds erger tot het op 25 juli 2019 tot een ware vechtpartij kwam. De vermoedelijke bedoeling van deze jongeren is terreur zaaien. Een soort van veroveringsproces met als doel onze bezoekers te verjagen. Ze verplaatsen zich van het ene domein naar het andere want ook het provinciaal domein van Hofstade kreeg ervan langs. Het escaleert, voor vele aanwezigen was dit ook hun laatste bezoek. Opvallend was : weinig uitleg in de media maar uitgebreid op sociale media ! Een zwarte lijst van amokmakers opstellen zou volgens de privacywet niet mogen. Nochtans, het oprichten van zo’n lijst zou efficiënt zijn.

Hierbij de antwoorden op de vragen die Catherine Francois vanuit onze fractie stelde :

Het incident van 25 juli 2019 in provinciaal recreatiedomein De Nekker waarnaar u verwijst is inderdaad uitgebreid op sociale media becommentarieerd. Graag geven we u een objectief verslag van de feiten zoals die door medewerkers van De Nekker en veiligheidsdiensten werden omschreven.
Na een ruzie tussen enkele kinderen in de strandzone ontstond er tumult tussen de families van deze kinderen. Een vechtpartij is er nooit geweest, het bleef bij een woordenwisseling en ‘trekken en duwen’. Er waren wel direct veel omstaanders ter plaatse om het incident te bekijken. Het veiligheidsplan van het recreatiedomein is onmiddellijk geactiveerd en heeft goed gewerkt. Er waren snel bewakingsagenten ter plaatse om te interveniëren en de politie werd gecontacteerd. Toen deze laatste ter plaatse kwam, hadden de bewakingsagenten de situatie al onder controle.

We geven graag mee dat het veiligheidsplan van provinciaal recreatiedomein De Nekker als voorbeeld geldt binnen de sector van recreatiedomeinen. Begin jaren 2000 was De Nekker een van de eerste recreatiedomeinen waar de problemen met amokmakers escaleerden. In samenspraak met de bevoegde instanties werd toen het veiligheidsplan uitgewerkt dat vandaag de dag nog steeds goed functioneert. Genomen maatregelen zijn onder andere dat bezoekers enkel toegang krijgen tot het domein na het tonen van hun identiteitskaart en dat er steeds bewakingsagenten op het domein aanwezig zijn. De escalatie waarnaar u verwijst situeert zich momenteel in andere domeinen. Zo zijn onder andere de Blaarmeersen in Gent en domein Hofstade deze zomer met deze problemen in de pers gekomen. Domein Hofstade is overigens geen provinciaal domein, maar een domein van Sport Vlaanderen.

 1. Zijn er PV’s uitgeschreven , zo ja , hoeveel ? zo neen, waarom niet?
  Neen, er zijn geen PV’s uitgeschreven.
 2. Welke (juridische) gevolgen werden aan deze PV’s gegeven?
  De politie is ter plaatse geweest. Bij het ter plaatse komen stelden ze vast dat de situatie al onder controle was door tussenkomst van de veiligheidsmensen van het recreatiedomein. Of er PV’s werden uitgeschreven en welke juridische gevolgen hier desgevallend aan gegeven werden is een bevoegdheid van de politie en het gerecht.
 3. Wat was de exacte aanleiding van die vechtpartij ?
  Zoals reeds vermeld was er van een echte vechtpartij geen sprake. Het ging om een geschil tussen twee families met kinderen dat enigszins escaleerde.
 4. Was er materiële schade?
  Er was geen materiële schade
 5. Heeft de provincie zich burgerlijke partij gesteld, omwille van het imagoverlies?
  De provincie heeft zich geen burgerlijke partij gesteld. Via de sociale mediakanalen van het recreatiedomein werd er wel een bericht verspreid om het incident te kaderen en nog eens te benadrukken dat er vanuit De Nekker steeds gepast gereageerd wordt om escalatie te voorkomen.
 6. Welke maatregelen zijn er getroffen om dit soort incidenten te vermijden in de toekomst ?
  Zoals vermeld heeft het bestaande veiligheidsplan goed gewerkt. Er werd snel en correct gereageerd door de aanwezige veiligheidsmensen en escalatie werd voorkomen. De situatie was dan ook snel onder controle. Uiteraard worden dergelijke incidenten steeds meegenomen naar en besproken op het veiligheidsoverleg van het recreatiedomein.