“2019 wordt jaar van de opstand van gewone Vlaming tegen de politieke elite”

Terwijl 2018 het jaar was van de renaissance van het Vlaams Belang, wordt 2019 “ons jaar”. Net zoals 1302 een opstand was van vrije burgers tegen de adel, zal 2019 de opstand zijn van de gewone Vlaming tegen de politieke elite. Dat was de boodschap van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in Brugge voor een 450-tal kaderleden.
Voor Van Grieken is de verkiezingscampagne al volop van start gegaan. Maar in plaats van beloftes en engagementen uit te spreken, heeft N-VA ervoor gekozen om de campagne te starten met het breken van beloftes: de partij had beloofd in Antwerpen zonder de socialisten te besturen en Bart De Wever had beloofd om 6 jaar burgemeester van Antwerpen te blijven. De Vlaams Belangvoorzitter vindt het van ‘ongezien lef’ getuigen dat N-VA aankondigt na 26 mei het communautaire dossier op tafel te leggen, iets wat ze vijf jaar lang vertikte te doen.

Qua beleid ziet hij weinig verschil tussen de regering-Di Rupo en de regering-Michel: “Nog steeds gaat er ieder jaar 12 miljard Vlaams geld van Vlaanderen naar Wallonië; nog steeds hebben we hoge belastingen en de laagste pensioenen; nog steeds hebben we geen begrotingen in evenwicht; nog steeds kennen we politieke benoemingen; en nog steeds staan onze grenzen wagenwijd open”. Er is dus weinig verandering te zien, behalve dan duurder gas, water en elektriciteit, langere files, 500.000 extra migranten, en twee jaar langer werken, aldus Tom Van Grieken.

“Francken faalt over de hele lijn”
Hij ging ook even in op het ‘schandaal met de humanitaire visa’. “Beeld u eens in dat hier niet over N-VA’ers ging, maar over PS’ers. Hoe zou de N-VA dan gereageerd hebben? “, vroeg hij zich af. “De N-VA zou terecht woest en genadeloos zijn, mocht het om een PS’er gaan. Maar nu het over hun goudhaantje Francken gaat, gelden er plots andere normen en waarden”, hekelde Van Grieken. Voor Vlaams Belang is het duidelijk: Francken draagt hier de politieke verantwoordelijkheid. Zijn beleid is “helemaal niet streng en al helemaal niet rechtvaardig”. Het is niet streng omdat er meer immigranten naar ons land gekomen zijn en niet rechtvaardig omdat N-VA-mandatarissen grof geld hebben verdiend door humanitaire visa te verkopen. “Francken faalt over de hele lijn”, is het oordeel van Tom Van Grieken.

“Onze mensen”
Hij ging in op de Vlaams Belang-slogan “Bescherm ONZE mensen”. De eerste taak van de overheid is de burgers beschermen, aldus Van Grieken. Daarom moet het aantal plaatsen in de gevangenissen omhoog, desnoods met gevangenisboten, moet de wet-Lejeune afgeschaft worden en moeten de criminelen hun straf effectief uitzitten.

Daarnaast moet iets gedaan worden aan de stijgende bestaansonzekerheid: ouderen die hun rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen, alleenstaande ouders die de schoolboeken niet meer kunnen bekostigen en 55-plussers die als eerste gedumpt worden bij een herstructurering omdat ze te duur zijn. En dat terwijl ons land het OCMW van heel de wereld speelt.

“Daarom wil het Vlaams Belang die alleenstaande moeder beschermen, die iedere dag keihard knokt voor haar kinderen en haar facturen alleen maar ziet stijgen. Daarom wil het Vlaams Belang die gepensioneerde beschermen, die heel zijn leven hard gewerkt heeft, maar nu niet kan rondkomen met zijn pensioen. Daarom wil het Vlaams Belang die Vlaming beschermen, die iedere dag gaat werken, maar zich iedere dag minder thuis voelt in z’n eigen wijk of gemeente”, aldus Tom Van Grieken.

West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Stefaan Sintobin pleitte voor de oprichting van een Vlaamse Energiemaatschappij. “Het Vlaams Belang staat voor een eigen energiebeleid, voor een ‘en-en’-beleid waarin hernieuwbare energie en niet-vervuilende, CO2-neutrale kernenergie hun plaats hebben. Een beleid waarbij we zelfs importheffingen in rekening willen brengen bij invoer van energie uit goedkope productielanden”. Uiteraard zijn milieu en klimaat belangrijk voor Vlaams Belang, benadrukte Sintobin, “maar wat de spijbelende en veelal slecht geïnformeerde scholieren er niet bij vertellen, is dat onhaalbare, onzinnige, onrealistische en vooral ideologisch geïnspireerde klimaateisen onze energiefactuur verder doen stijgen”.

tekst komt uit HLN van 20 januari 2019