Nieuwjaarsreceptie Vlaamse Volksbeweging

Op zaterdagvoormiddag 12 januari verwelkomde de Vlaamse Volksbeweging (VVB) haar leden, sympathisanten en de media. Dit jaar was Kortrijk plaats van het gebeuren .

Ruim tweehonderd aanwezigen luisterden naar de bevlogen toespraken van gastheer Hans Van Hove (voorzitter VVB Zuid West-Vlaanderen), professor dr. Nicolas Bouteca en waarnemend nationaal voorzitter Hugo Maes.

Hans Van Hove drong bij de aanwezigen aan om de gedachte van de Godsvrede uit te dragen. Ook, en vooral, binnen de Vlaamse Beweging, tussen de verschillende verenigingen en partijen.

Nicolas Bouteca wierp een kritische blik op de relevantie van de VVB. Na enkele punten van kritiek sloot hij af met een hoopvolle en bemoedigende boodschap : er is zeker nog groeipotentieel voor de VVB.

Hugo Maes sloot de academische zitting af met de traditionele nieuwjaarstoespraak van de VVB-voorzitter. Hij herhaalde de boodschap van Hans Van Hove, Godsvrede binnen de gehele Vlaamse Beweging en met verenigde krachten verder bouwen aan een onafhankelijke Vlaamse staat. Daartoe wees hij de politici op hun verantwoordelijkheid: “Een 2.0 versie van communautaire stilstand – omdat zogezegd hoogdringende andere maatregelen weer eens voorrang verdienen – is geen optie meer maar zullen wij beschouwen als ernstige uiting van schuldig verzuim.”