PITo IS EERSTE VLAAMSE SCHOOL MET HYPERMODERNE MELKROBOT

De koe kiest zelf wanneer ze gemolken wordt. Ze stapt dan naar de melkrobot. Maar als blijkt dat een koe zich niet vaak op eigen houtje laat melken, moet de leerling-boer reageren op het attentieprogramma dat de melkrobot aanreikt en manueel de koe aansporen om zich te laten melken.
Door een halsband met een transponder herkent de robot elke koe en registreert hij enkele gegevens. Bovendien stemt de robot de hoeveelheid krachtvoeder voor de koe af op het volume melk dat ze produceert. Tijdens het melken reinigt de robot de uier en neemt hij vervolgens een staal van de melk af. Dit staal wordt gecontroleerd op verschillende aspecten: zitten er stoffen in die wijzen op een bronstige of drachtige koe? Zitten er elementen in die kunnen wijzen op een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld de slepende melkziekte? In dat geval kan de boer anticiperen en de koe reeds behandelen vooraleer ze werkelijk symptomen vertoont. Een win-win situatie voor boer en dier, want dit betekent minder melkverlies voor de boer en een verhoogd welzijn voor de koe.

Vroeger werden de dieren om 6 uur en om 18 uur gemolken. Nu kiest elke koe wanneer ze wordt gemolken want de robot blijft 24 uur per dag actief. Er zullen op PITO Stabroek 38 koeien met deze melkrobot gemolken worden. Vanzelfsprekend blijft manueel melken een kernvaardigheid voor leerlingen. De robot laat echter een meer flexibele dagplanning toe en reikt de boer cruciale info aan over de gezondheid van de melkkoe en de kwaliteit van haar melk.

De provincie investeert hier € 220.000.