RUP Heihoefseweg

De ruimte, tussen de Heihoefseweg, de Prins Boudewijnlaan en de Terelststraat, staat al vele jaren aangeduid als woonzone.
De gemeenteraad van september heeft het RUP Heihoefseweg voorlopig vastgesteld. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan is er plaats voor 70 nieuwe woningen en een trage verbindingsweg in de groene zone van het Hazelbospark.

  • Er zal goed nagedacht moeten worden over de waterhuishouding in dit gebied
  • Delen van de percelen achter de huizen van de Terelststraat worden opgenomen in een onteigeningsplan
  • Er volgt nu een openbaar onderzoek waarin buurtbewoners de kans krijgen bezwaar aan te tekenen tegen het RUP.