Antwerpse streekprodukten (1)

De provincie Antwerpen schenkt mineraalwater van het merk Spa aan haar medewerkers, raadsleden en genodigden. Nochtans heeft onze provincie op haar grondgebied eveneens een bron van drinkwater, de bron van Ordal, in de gemeente Ranst.

In het kader van eigen Antwerpse streekprodukten te steunen stelden Jan Claessen en Stefan De Winter hierbij volgende vragen:

  • Vindt de deputatie het niet opportuun om Ordal te steunen in plaats van de Waalse tegenhanger?
  • Heeft de provincie een langdurig contract met de drankenhandelaar/ leverancier die enkel Spa water verdeelt?
    In antwoord op uw vragen kan ik u meedelen dat de personeelsleden van de provincie Antwerpen gekoeld en gezuiverd kraantjeswater wordt aangeboden via een waterbar. Bij interne vergaderingen waarbij wij zelf de catering verzorgen, serveren wij spuitwater van Ordal. Bij de activiteiten die georganiseerd worden in het congrescentrum worden de drankbuffetten geleverd door een externe cateraar. Bij de provincieraadsvergaderingen worden de buffetten gezet door de huiscateraar, de firma Compass. In het bestek op basis waarvan een raamcontract met de firma werd afgesloten werd gevraagd om aandacht te schenken aan het gebruik van streekproducten. Het gebruik ervan is evenwel geen verplichting. De cateraars hebben zelf immers contracten met bepaalde leveranciers. Compass serveert bij de buffetten water van het merk Spa. Bij een volgende overleg met de cateraar zal gevraagd worden om te onderzoeken of het mogelijk is om via hun leverancier ook met Ordal water te werken.