de provincieraad volgen via livestream

Vorige legislatuur besliste het provinciebestuur om d.m.v. livestream via de webstek van de provincie de openbare zittingen van de raad rechtstreeks uit te zenden. Momenteel kan echter nog maar enkel het provinciepersoneel hier gebruik van maken.
Uiteraard is het de bedoeling dat iedere Antwerpenaar de plenaire vergaderingen via het internet kan volgen.

Vanuit onze fractie stelde Jan Claessen volgende vragen :

 1. Hoever staat de provincie met dit project?
  Het betreft een integraal systeem waarin de stemmingen van de provincieraad, de beelden in de raadszaal zelf en de livestream en terbeschikkingstelling van de beelden achteraf vervat zitten. Er zit ook een deel automatisatie in die drie onderdelen. Zodat er minder manueel ingegrepen moet worden. In dit project is het belangrijk om de prioriteiten juist te krijgen. Het was eerst belangrijk om de stemmingen in de raadszaal goed te krijgen en daarna ook het beeld in de raadszaal. Voorbije maanden zijn er op dat vlak telkens verbeteringen doorgevoerd. Omdat het gaat om maandelijkse zittingen is er ook pas bijsturing per maand mogelijk.
  De laatste stap is inderdaad het live en uitgesteld aanbieden van de plenaire zitting van de provincieraad. Hiervoor is het belangrijk dat alles vlekkeloos verloopt en dat de beeldkwaliteit voldoende hoog is. Daarnaast is het ook belangrijk om de beelden na de zitting tijdig op de website te plaatsen zodat geïnteresseerde burgers snel na de zitting, de zitting uitgesteld kunnen bekijken.

 2. Waarom is dit niet onmiddellijk ter beschikking gesteld voor iedereen?
  Er is prioriteit toegekend aan het juist verlopen van de zitting met de stemmingen. Daarna is ervoor gekozen om eerst in een testfase de beelden ter beschikking te stellen aan het personeel van het bestuur. Op die manier kan er nog bijgestuurd worden en is er een groot en kritisch testpubliek dat verbetersuggesties kan geven. Ook de provincieraadsleden kunnen de zittingen achteraf herbekijken en dit vanaf de raad van januari 2019. Uiteraard is het de bedoeling om dit ter beschikking te stellen aan het brede publiek op het moment dat de beeldkwaliteit op punt staat. Ook op het vlak van de automatisatie zijn er afgelopen maanden verbeteringen gerealiseerd.
 3. Wanneer zal elke internetgebruiker de Antwerpse provincieraad digitaal kunnen bijwonen?
  Het is essentieel dat de beeldkwaliteit voldoende op punt staat om deze ter beschikking te stellen via de website. Concreet trilt het beeld nog te veel wanneer het camerastandpunt snel veranderd. Dit kan verholpen worden door de camera’s stabieler te bevestigen. Allicht zal dit in de loop van het najaar gebeurd zijn. Daarna zal de provincieraad ter beschikking gesteld worden aan het brede publiek.