Drinkfonteinen in onze provincie

De drinkwaterfontein aan het basketbalterrein op het Krugerplein in Borgerhout is sinds begin van de zomervakantie afgesloten, nadat drie jongens ziek waren geworden na het drinken van het besmette water.  Eén iemand moest zelfs naar de spoedafdeling en Waterlink gaf toe dat het water inderdaad vervuild was.

Naar aanleiding van dit voorval, stelde ik namens onze fractie volgende vragen :

1) Hoeveel drinkfonteinen staan er in de parken en domeinen die de provincie beheert ?
In samenwerking tussen de toenmalige vzw Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) en de provinciale groen- en recreatiedomeinen (en andere provinciale diensten) werd een selectie gemaakt van locaties voor de plaatsing van 20 drinkwaterfonteinen. Bij deze selectie werd rekening gehouden met volgende criteria:
• de locatie bevindt zich langs het fiets- of wandelknooppuntennetwerk of in een provinciaal domein
• de locaties liggen verspreid over de gehele provincie
• kenmerken van de locatie: aangename en veilige plek om even halt te houden, eventuele aanwezigheid picknicktafel, provinciale sportinfrastructuur, centrale ligging, …
• niet-nabijheid van drankgelegenheid
• de locatie voldoet aan de technische vereiste (op maximum 10 à 15m van een drinkwaterleiding)

In totaal werden er in dit project drinkwaterfonteinen geplaatst op:

 • Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos*
 • Provinciaal Groendomein Hertberg
 • Kamp C
 • Provinciaal Groendomein Vrijbroekpark
 • Provinciaal Groendomein d’Ursel
 • Provinciaal Groendomein Kesselse Heide
 • Provinciaal Recreatiedomein De Schorre (op de fietsverbinding tussen De Schorre en de Rupel)
 • Provinciaal Groendomein Hoge Mouw
 • Provinciaal Groendomein Pulhof*
 • Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer ter hoogte van het Ecocentrum
 • Provinciaal domein Kasteel d’Ursel
 • Mark (Hoogstraten aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Den uitlegger (Brasschaat aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Den Inslag (Brasschaat aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Brug 11 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Boshuis (Ravels aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Zoerselbos (Zoersel aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Hoge Rielen (Kasterlee aan fiets en wandelknooppuntennetwerk)
 • Brug 2 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (Retie aan fietsknooppuntennetwerk)
 • Kruiskensberg (Gestel aan fietsknooppuntennetwerk).

  *de twee die werden aangeduid met een ster zijn geen provinciale diensten of instellingen meer. Maar gezien ze deel uitmaakten van dit dossier, lieten we ze in de lijst staan.
  Bijkomend zijn er nog enkele fonteintjes in eigen beheer, zoals in Vrijbroekpark en Zilvermeer. Deze worden door de eigen diensten beheerd en hangen meestal vast aan eigen, bestaande waterleidingen.


  2) Heeft de provincie ooit gelijkaardige klachten ontvangen ?
  Er werden tot nu toe nooit klachten ontvangen over deze drinkwaterfonteintjes, noch over degene die in eigen beheer zijn, noch over de hierboven opgelijste drinkwaterfonteinen.

  3) Welke drinkwatermaatschappij levert het water ?
  Deze werden geplaatst en worden beheerd door PIDPA, zij namen het initiatief om dit project op te starten.

  4) Wie zorgt voor het onderhoud van deze drinkwaterfonteinen ?
  De diensten of directies hebben een onderhoudscontract met PIDPA van 1.000 EUR/jaar. PIDPA doet dus het onderhoud van alle kraantjes die werden geplaatst in het kader van dit project. Het onderhoud is voornamelijk een ontkalking (tenminste 1x per jaar). Voor de kranen nabij fietsknooppunten, zijn het de gemeentes die met PIDPA een onderhoudscontract hebben.

  5) Worden er periodiek stalen genomen om het drinkwater te controleren ?
  Er worden regelmatig stalen genomen, dit geldt voor alle waterleidingen van de provinciale domeinen en instellingen. Een jaargemiddelde of specifiek cijfer kan daarover niet gegeven worden, maar het is minstens 1 keer per jaar.

  6) Staan er in de provinciale schoolgebouwen ook drinkwaterfonteinen ?
  Enkel in het provinciaal instituut PIVA zijn 2 drinkfonteinen aanwezig: 1 in de bakkerijafdeling en 1 aan de broodjeszaak. Daarnaast zijn er uiteraard in elke school de nodige watertappunten aanwezig.

  7) Wie controleert de kwaliteit hiervan ?
  Drinkwaterkwaliteit van water afkomstig uit het openbaar netwerk wordt gegarandeerd door de waterdistributiemaatschappijen. Daarnaast worden er door de lokale preventieadviseurs op regelmatige tijdstippen stalen genomen. Het toestellen zelf worden bovendien ook gecontroleerd door de leverancier ervan.