erediensten: rapportering en opvolging

tussenkomst op de provincieraad van december 2020

Beste,

Ik wil met deze vraag de discussie niet aangaan of alle geloofsovertuigingen al dan niet gesubsidieerd hoeven te worden – ons standpunt is daarover bekend – maar vooral duidelijkheid bekomen in de verplichtingen van onze provincie tegenover de erkende erediensten en vice versa.

Samengevat heeft de provincie de verplichting om de tekorten bij te passen van de exploitatie, investeringstoelages uit te betalen, eventueel een secretariaatsvergoeding en een woonstvergoeding aan de geloofsbedienaar.  Maar toch even ter herinnering dat bij voorbeeld moskeeën meer zijn dan gebedshuizen maar ook gemeenschapshuizen, scholen enz…
Ook heeft de provincie de verplichting om de meerjarenplannen goed te keuren en advies te geven over de jaarrekeningen en de erkenning. Daarnaast oefent de provincie een algemeen administratief toezicht uit en vindt er minstens twee maal per jaar overleg plaats met de desbetreffende eredienst.

Wat gebeurt er indien de provincie merkt dat er zaken niet in orde zijn?
Inhoudelijke dossiers bespreken we best op de raadscommissie maar in één van de budgetten 2020 en meerjarenplannen 2020-2025 staat er bijvoorbeeld te lezen: 
de brandblussers in onze kerk hebben ook hun tweejaarlijkse keuring nodig (eigenlijk had dit in 2019 moeten gebeuren, maar we hebben het uitgesteld vanwege de financiële beperkingen).

Wat doet de provincie met deze informatie?
Worden tekortkomingen steeds doorgegeven aan een boven of onderliggend niveau?

bv. aan Vlaanderen in verband met de erkenning en aan de gemeente in dit voorbeeld i.v.m. de brandveiligheid van een publiek toegankelijk gebouw ?

Worden de tekorten van de exploitatie zomaar bijgepast?
Wat is de rol van de gouverneur in de rapportering en opvolging van dossiers over erediensten?

In 2021 gaat Vlaanderen opnieuw lokale geloofsgemeenschappen erkennen wat wil zeggen dat voor onze provincie er islamitische, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen zullen bijkomen.
Nieuwe erkenningen gaan ongetwijfeld zwaar wegen op het provinciale budget.
Heeft de deputatie zicht op het aantal dossiers die klaar liggen om erkend te worden?
Voorzien we niet best de stijging van de uitgaven aan de erediensten nu al in het meerjarenbudget?

Bedankt.

Vriendelijke groeten,

Stefan De Winter
Namens de Vlaams Belang fractie