voorstel : De provincie Antwerpen onderzoekt de mogelijkheid om aantrekkelijke fitnessinfrastructuur te plaatsen in hun groendomeinen

Twee op de drie Vlamingen zeggen van zichzelf dat ze meerdere keren per maand sporten. Dit blijkt uit een onderzoek van professor sportsociologie Jeroen Scheerder van de KU Leuven, en verscheen onlangs in de media. Fitness is op dit moment met voorsprong de populairste sport. Deze sporttak is meestal indoor en clubgebonden, waarbij je verplicht bent je betalend lid te maken om deze sport uit te oefenen. Fitness in clubverband is zoals jullie weten vrij duur. Voor kansarmen of minderbegoede bewoners is het uitoefenen van fitness daarom geen evidentie. Niet iedereen wenst zich tegen betaling aan te sluiten bij een sport- of fitnessclub. Collega’s, daarom het voorstel om, waar er mogelijkheden zijn, in diverse provinciale groendomeinen openluchtfitnesstoestellen te plaatsen. De bescheiden stretchbuizen in het Deurnese domein Rivierenhof zijn een stap in de goede richting. Maar om inwoners en parkbezoekers aan te zetten om meer te bewegen is er meer nodig. Fitness is een laagdrempelig bewegingsaanbod dat in verschillende regio’s al flink ingeburgerd is. Bovendien is het een buitengewone kans voor inwoners om gratis en ongedwongen in een aantrekkelijk groen kader hun favoriete sport uit te oefenen. Hierdoor wordt deze sporttak toegankelijker voor iedereen, ook voor fitte ouderen en sociaal zwakkeren die hun weg niet vinden naar de indoor fitnesscentra in clubverband. Het bevordert tevens het sociaal contact tussen parkbezoekers en wandelaars. Parkbezoekers kunnen op eigen ritme en trainingstijd gebruik maken van de door de provincie aangeboden toestellen.
De integratie van fitnessinfrastructuur in de provinciale groendomeinen heeft dus voor iedereen verschillende voordelen.

antwoord van de heer Haes, gedeputeerde :
Collega Claessen, ik ben natuurlijk blij dat u zo bezorgd bent om de krachtige gezondheid van onze burgers, maar ik moet daar toch een paar dingen aan nuanceren. Het zal u niet ontgaan zijn dat ook sport sinds januari 2018 geen bevoegdheid meer is van de provincie. Bovendien hebben we in het bestuursakkoord, en dat hebben we vorige keer in extenso kunnen toelichten, omschreven welke accommodatie we van zin zijn te gaan gebruiken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wat we noemen ‘de groendomeinen voor de stiltezoeker’, de ‘parken voor multimodale gebruikers’, en dan de echte recreatieparken. De groendomeinen voor de stiltezoeker zijn bos- en natuurdomeinen. Wandelen en natuurbeleving staan daar centraal. Het zwaartepunt van de investeringen zal dan liggen op de natuur en het onderhoud van het domein. De accommodatie zal tot een strikt minimum beperkt worden, zeker wanneer het zou gaan om echte sportinfrastructuur zoals outdoor fitnesstoestellen. Dat is hier dus niet aan de orde. Met betrekking tot de parken voor multimodale gebruikers hebben we de afspraak dat we wat er ligt gaan onderhouden of afwerken, maar dat we geen bijkomende sportprojecten zullen initiëren. Los van dit verhaal moet ik wel zeggen dat de vraag naar het plaatsen van outdoor fitnesstoestellen in de groendomeinen in het verleden al bekeken is geweest. We hebben onze eigen praktijkvoorbeelden, maar er zijn ook studies, o.a. van het Vlaams Instituut voor Sport- en Recreatiebeleid, waaruit blijkt dat de locatie en de aard van de toestellen heel belangrijk zijn voor het gebruik ervan. Uit de praktijk blijkt dat die omwille van de aard en de plaatsing niet altijd worden beschouwd als een alternatief voor de indoor fitness, waarvoor de mensen nooit actief de verplaatsing zullen maken. De toestellen die er zijn worden meestal gebruikt door passanten, tenzij ze ook echt in de buurt staan van een bestaand sportcentrum waar ze dan in de zomer als alternatief voor de indoor worden gebruikt. In dat geval kunnen ze een aanvulling zijn op het bestaande sportaanbod en dienen ze dus eigenlijk als aanvulling op een bestaand trainingsprogramma. In de provinciale groendomeinen lijkt het dus zeker niet aangewezen om zulke toestellen nog te plaatsen. In onze recreatiecentra komen die toestellen wel tot hun recht. Ik denk dan aan De Schorre, en zeker ook aan het Zilvermeer waar een grote camping is. Hier worden ze vooral gebruikt door jongeren en joggers die passeren. De bescheiden buizen, waar u het over hebt, in het provinciaal groendomein Rivierenhof zijn calisthenics toestellen. Dat is een specifieke vorm van fitness gebaseerd op krachttraining, gebruik makend van het eigen lichaamsgewicht. Die toestellen worden daar vaak gebruikt, maar zijn gericht op een heel specifieke doelgroep van ervaren sporters, want daar begin je niet zomaar aan. Dus wat betreft de vraag wat het onderzoeken betreft: dat hebben we eigenlijk al gedaan. Wat betreft het plaatsen: waar het simpel is, is het reeds gebeurd, maar het verder uitrollen in de groendomeinen is geen optie in deze.

34 leden hebben deelgenomen aan de stemming;
8 leden hebben ja gestemd;
19 leden hebben nee gestemd
7 leden hebben zich onthouden